Pressmeddelande: Coromatic bygger toppmodernt datacenter åt svenska techbolaget Shibuya

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har fått förtroendet att bygga ett nytt datacenter åt svenska techbolaget Shibuya, en del av Pulsen.

Techbolaget Shibuya ser hur behovet av säkra och hållbara IT-tjänster som levereras från Sverige stadigt ökar. Därför ska Coromatic i en helhetsleverans designa, bygga och genomföra installationer för ett nyckelfärdigt toppmodernt datacenter i Shibuyas befintliga lokaler i Borås. Det nya datacentret är designat utifrån höga krav på säkerhet och energieffektivitet och uppfyller MSB:s skyddsnivå 3.

–Med det nya datacentret fullt utbyggt fyrdubblar vi vår kapacitet och tar höjd för att kunna expandera. Vi ser stor efterfrågan på trygga IT-tjänster från kunder med höga säkerhetskrav, som vill att deras tjänster ska levereras från svenska datacenter av en erkänd svensk leverantör, säger Marie Berner Moberg, vice vd på Shibuya.

Det nya datacentret består av två separata hallar och har designats som ett rum-i-rummet i Shibuyas befintliga lokaler i Borås. Det har från start en kapacitet 50 kW i 12 rack. Tack vare den skalbara utformningen kan Shibuya sedan expandera stegvis. Fullt utbyggt levererar det nya datacentret 160 kW från 43 rack.

Anläggningen återanvänder delar av den befintliga infrastrukturen från nuvarande datacenter på platsen, så som utrustning för reservkraft, UPS och kylning med både vätske- och frikyla. På så sätt kan investeringarna hållas nere samtidigt som klimatavtrycket begränsas.

Det nya datacentret är försett med sensorer för bland annat temperatur, energianvändning och luftfuktighet. All utrustning är uppkopplad för att underlätta monitorering och för att tekniker proaktivt ska kunna agera på driftdata. Energi­effektivitet har varit högt prioriterat och effektutnyttjandet från varje datarack kommer följas och optimeras.

–Den smarta designen och den moderna utrustningen gör att vi kan få ner energikonsumtionen betydligt. Vi tittar även på möjligheterna att använda spillvärmen från datacentret för att värma resten av fastigheten, vilket är helt i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Jonas Toftefors, Head of Operation & Infrastructure Services och programansvarig för etableringen av det nya datacentret.

Coromatic har sedan lång tid ett nära samarbete med Shibuya kring deras befintliga datacenter samt underhåll och optimering av datacenterverksamheten.

–Vi är stolta över att ha fått vara med som strategiskt bollplank till Shibuya, där vi efter olika analyser och överväganden landade i denna datacenterlösning. Nu vi ser fram emot att leverera ännu ett toppmodernt och grönt datacenter som kan stötta Shibuya i deras framtida expansion och tjänsteutveckling, säger Ann Wingård, Head of Data Center & Connected Workplace på Coromatic.

Byggnationen av det nya datacentret påbörjas nu och det ska vara inflyttningsklart i december 2022. I projektet tas stor hänsyn till befintlig drift och Shibuyas kunder kommer successivt flyttas över till det nya datacentret under 2023.

Om Shibuya
Shibuya levererar säker IT från Sverige och är ett helsvenskt techbolag som levererar tjänster inom moln och infrastruktur, container, IT-support, digitala arbetsplatser och cybersäkerhet. Företaget har datacenter i Sverige, svenska experter på infrastruktur och cybersäkerhet och övervakning dygnet runt.

Shibuya är certifierat inom ISO 14001, 9001, och 27001, och är en del av Pulsen Group. Läs mer på www.shibuya.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 700 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.

För mer information, kontakta:
Ann Wingård, Head of Data Center & Connected Workplace
ann.wingard@coromatic.se
+46 720 78 99 22