Pressmeddelande: C4 Energi satsar på hållbar reservkraft med Coromatic

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, ska leverera fossilfria mobila reservkraftslösningar till det kommunala energibolaget i Kristianstad, C4 Energi.

För att öka sin förmåga att möta störningar i elförsörjningen och samtidigt leva upp till högt ställda hållbarhetskrav har C4 Energi investerat i tre nya mobila reservkraftverk från Coromatic. De nya reservkraftsanläggningarna kan rullas ut dit de behövs i kommunen för att sömlöst ta över lasten från det ordinarie elnätet och säkra elförsörjningen både vid planerade underhållsarbeten och oväntade avbrott.

– Med den nya reservkraften på plats får vi en bättre förmåga att möta störningar i elförsörjningen. Vi tar beredskap på allvar och tycker det är viktigt att vara väl rustade. Om behov skulle uppstå har vi nu även möjlighet att bistå kommunens verksamhet med resurser, säger Mikael Ström, avdelningschef och elanläggningsansvarig på C4 Energi.

Foto: Sandra Pettersson

De nya lösningarna innebär att C4 Energi uppgraderar sin reservkraftförsörjning för att motsvara kommunens högt ställda miljömål. I motsats till de gamla dieselkraftverken blir reservkraften nu helt fossilfri baserad på förnybart bränsle. Utsläppen minskas med upp till 90 procent. Ljudnivån sänks också betydligt, vilket gör driften mindre störande för omgivningen.

Utöver att C4 Energi satsar på tre helt nya mobila reservkraftaggregat uppgraderar de samtidigt styrsystemet hos ett befintligt med Coromatics hjälp. Leveransen från Coromatic omfattar även service och underhåll av energibolagets reservkraft.

– Vi ser ett stort intresse för att säkra upp elförsörjningen både från elbolagen själva, kommuner och företag just nu, säger Robin Carlsson, Head of Critical Power på Coromatic. Vi är stolta att ännu en gång få jobba tillsammans med C4, som redan innan uppgraderingen var ett energibolag som tog beredskap på allvar.

Det första mobila reservkraftverket på 670 kVA, döpt till ”Elin”, är redan på plats och kommer användas vid planerat underhåll av elnätet runt om i Kristianstad under hösten. Det mindre kraftverket ”Elias” levereras i dagarna, medan ytterligare ett kraftverk om 670 kVA är planerat för leverans efter årsskiftet.

För mer information, kontakta:
Robin Carlsson, Head of Critical Power
robin.carlsson@coromatic.se
+46 70 319 39 69

Om C4 Energi
C4 Energi är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Kristianstads kommun. Koncernen består av tre bolag C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB. Läs mer på www.c4energi.se/

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 700 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.