Pressmeddelande: Coromatic bygger nytt datacenter åt Conapto

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, har fått uppdraget att designa, bygga och leverera den verksamhetskritiska utrustningen till Conaptos kommande datacenter i södra Stockholm.

Datacentret vid namn Stockholm 4 Syd är den senaste satsningen från colocationaktören Conapto på kostnadseffektiva, hållbara och säkra datacenteranläggningar i Stockholmsregionen. Fullt utbyggd kommer anläggningen att vara bolagets hittills största med en yta på 8 000 kvm och en total effekt på 20 MW. Genom avtalet med Coromatic kommer Conapto att löpande kunna erbjuda helt nyckelfärdiga och kundanpassade lösningar vad gäller både strömförsörjning och kylmetod till svenska och internationella företag med högt ställda krav på säkerhet, tillförlitlighet samt hållbarhet.

-Sedan tidigare samarbeten vet vi att Coromatic kan leverera enligt våra höga krav och i det här fallet blir de en partner i vårt kunderbjudande genom att snabbt leverera helt kundanpassade lösningar löpande, säger Håkan Björklund, vd på Conapto.

Datacentret kommer att byggas ut organiskt i takt med att antalet anslutna kunder växer, med lösningar utifrån anslutna kunders behov. Detta betyder att både kunder med krav på högsta densitet kan samsas med kunder som använder mer av standardlösningar. Precis som övriga Conapto-anläggningar kommer även Stockholm 4 Syd att drivas av 100% förnybar el och att vara ansluten till fjärrvärmenätet så att spillvärmen kan användas för uppvärmning av bostäder i Stockholmsområdet.

-Vi är både glada och hedrade över fortsatt förtroende. Det är också mycket stimulerande att tillsammans med Conapto få spänna bågen ordentligt i alla aspekter för att kunna designa och bygga ett datacenter i absolut toppklass. Det har funnits både förutsättningar och ambitioner att kunna nå så högt som möjligt vad gäller säkerhet, effektivitet och hållbarhet, säger Thomas Wunger, Head of Datacenter Solutions på Coromatic.

Arbetet med att designa och bygga det nya datacentret kommer att inledas omgående med målet att de första kunderna ska kunna flytta in i januari 2024.

– Conapto sätter standarden i många avseenden vad gäller datacentertjänster och därför är det oerhört inspirerande att fortsatt få leverera till och samarbeta med dem, säger Ann Wingård, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic.

För mer information, kontakta:
Ann Wingård, Head of Data Center and Connected Workplace på Coromatic
ann.windgard@coromatic.se
+46 72 078 99 22

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.