Pressmeddelande – Coromatic lanserar ny hybrid reservkraftslösning med möjlighet till solcellsdrift

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, lanserar idag en helt ny typ av hybrid reservkraftslösning som kombinerar batteridrift med ett traditionellt reservkraftsaggregat för en mer energieffektiv drift.

Lösningen Smart Hybrid Power Solution, som premiärvisas på Elfack i Göteborg den 9-12 maj, är utvecklad för att möta behovet av att optimera både energiåtgången i reservkraftsanläggningen, men också för att möjliggöra för verksamheter att utnyttja möjligheten att kapa så kallade effekttoppar då elen är dyr.

 

Utrustad med ett batteri som är den primära energikällan

Smart Hybrid Power Solution är utrustad med ett batteri som är den primära energikällan vid kortare avbrott och vid låga laster. På så sätt behöver inte reservkraftsaggregatet gå igång varje gång något händer, utan istället nyttjas batteriets kapacitet. När väl reservkraftsaggregatet startar kan verkningsgraden optimeras då överbliven effekt kan tas omhand av batterilagret. På detta sätt kan driften av aggregatet både minimeras och optimeras.

 

Batteriet kan dessutom med fördel anslutas till en solcellsanläggning och på så sätt lagra dess överskottsenergi.

– Intresset för reservkraft är generellt sett väldigt stort just nu och många investerar i nya anläggningar mot bakgrund av hotet om elbrist. Med den här hybridlösningen säkrar man både verksamhetens drift och kan dessutom bidra till att kapa topparna i elnätet genom att nyttja batteridriften, säger Robin Carlsson, Head of Critical Power.

 

Lösningen passar för alla typer av verksamheter men särskilt för sådana som har låg last kontinuerligt eller under vissa perioder i sina anläggningar, till exempel teleoperatörer som kan dra nytta av att kombinera reservkraften via batteri istället för att köra reservkraftsaggregatet på ”tomgång” vid låga laster.

 

Ett annat potentiellt användningsområde är för nätägare som vid underhåll av elnätet allt oftare stöter på problem med lokala solcellsanläggningar i kombination med mobila reservkraftsaggregat. Med hjälp av Smart Hybrid Power Solution kan de lokala producenternas överkapacitet tas tillvara för att säkerställa driften av det mobila aggregatet, och underhållet kan därmed ske utan avbrott.

 

En annan fördel är vid perioder av elbrist då verksamheter med lösningen kan ladda batterierna när elen är billigare och sedan använda batterikapaciteten för att hjälpa till att kapa effekttoppar.

– Vi har egentligen använt två beprövade tekniker där vi kombinerar ett batteri med ett reservkraftsaggregat och får på så sätt en optimal lösning som ger både smidigare och mer energieffektiv drift, säger Robin Carlsson.

 

Smart Hybrid Power Solution kan fås med batterikapacitet från 20 kW upp till flera Megawatt.