Prestandaförbättringar och lägre driftkostnader

Coromatics tjänster kan ge prestandaförbättringar och lägre driftkostnader. Genom erfarenheter skaffade sedan lång tid tillbaka har Coromatic förmågan att leda utvecklingen av benchmarkingprogram, servicenivåer, nyckeltal och andra effektivitetsbefrämjande åtgärder. Det kan röra effektiviseringar i infrastrukturen såväl som i omgivande arbetsprocesser.

Coromatic bistår sina kunder med strategisk rådgivning kring hur driften av anläggningen kan optimeras, och planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringar genom att sätta upp mätbara ekonomiska mål. Vi kan även identifiera kostnadsdrivande faktorer samt säkerställa långsiktiga och kortsiktiga vinster. Häri ingår full livscykelhantering av processer och tillgångar. Det kan även inkludera hantering av mindre effektiv utrustning eller utrustning som nått slutet av sin livslängd (EOL).Denna tjänst kan också inbegripa flytten av kostnader från CAPEX till OPEX.

Benchmarking-tjänster

Med hjälp av vår unika benchmarking-databas och marknadsledande undersökningar kan våra kunder se över flertalet aspekter av sin verksamhet. Jämförelserna görs med över 500 organisationer med huvudkontor i fler än 10 olika länder. Analysen kan göras per bransch, land, företagsstorlek osv.

Key Performance Indicators (KPI)

Implementering och övervakning av rätt nyckeltal (KPI:er) är ett effektivt sätt att få kontroll över verksamheten. Nyckeltalen ger ledningen en grund för utvärdering, analys och optimering av driften. Behåll er ledningskontroll genom regelbundna KPI-revisioner som utförs av Coromatic.

Servicenivåavtal (SLA)

Säkerställer ledningskontroll av prestanda och kostnader genom att etablera mätbara servicenivåavtal (SLA:er) för driften av viktiga anläggningar. Behåll er ledningskontroll genom regelbundna SLA-revisioner utförda av Coromatic.

Prestandaförbättringar

Det är en utmaning för de flesta organisationer att genomföra ett prestandaförbättringsprogram för sina viktiga anläggningar. För att uppnå ledningens mål måste flera intressenter samarbeta samtidigt som de fortsätter att driva sina separata verksamheter. Dessa intressenter är vanligen aktörer från IT, RE och FM samt ibland tredjepartsleverantörer.

Coromatic planlägger, genomför och kvalitetssäkrar prestandaförbättringen genom både långsiktiga och kortsiktiga vinster samtidigt som man gör kostnadsprioriteringar för att överbrygga gapet mellan den aktuella situationen och ledningens krav på önskad framtida situation.

Kostnadsbesparingar

Det kan vara en utmaning för organisationer att genomföra kostnadsbesparingar för viktiga anläggningar på ett effektivt sätt. Coromatic medverkar i processen att inventera organisationens målområden, sätta tydliga mål för möjliga besparingar och hjälper till att genomföra besparingarna.

Häri ingår full livscykelhantering av processer och tillgångar. Det kan även inkludera hantering av mindre effektiv utrustning eller utrustning som nått slutet av sin livslängd (EOL). Denna tjänst kan också inbegripa flytten av kostnader från CAPEX till OPEX.

Energioptimering med blick på helhet

När vi på Coromatic genomför energioptimering av en verksamhetskritisk anläggning drar vi nytta av att vi som helhetsleverantör har expertis inom samtliga kunskapsområden i anläggningen, samtidigt som vi också kan se till helheten. Det handlar om att säkerställa att anläggningen drivs och är inställd så optimalt som möjligt med de förutsättningar som utrustningen ger.

När optimeringen är genomförd tar vi fram en energirapport där effektivitetstal och åtgärdsförslag redovisas. Baserat på rapporten utarbetar vi sedan tillsammans med dig som kund nästa steg i energieffektiviseringsarbetet.


Kontakta oss

Samtycke