Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

Strategisk rådgivning är helt nödvändigt för att företag skall kunna fungera 24/7. Ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst. Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten.

För att knyta infrastruktur och kritiska anläggningar till affärsstrategi har Coromatic utvecklat en metod baserad på tre steg: Analysera, Agera & Upprätthåll.

  1. Analysera
    Arbetet inleds alltid med en grundläggande nulägesanalys av de verksamhetskritis­ka anläggningarna. I denna analys går vi igenom nuvarande status, vilka risker som finns och konsekvenserna av ett driftav­brott.
  2. Agera
    Med analysen som grund tar vi fram en strategi samt förslag på lösning för att säkra den verksamhetskritiska anläggningen. Lösningen som väljs ska matcha de affärs­behov som företaget har. Vi kan hjälpa till eller driva hela förändringsarbetet.
  3. Upprätthålla
    Det sista steget i processen är att säkerställa att den verksamhetskritiska anläggningen underhålls och fungerar på ett hållbart sätt över tid.

Coromatic baserar sin rådgivning till management på fakta, analyser, erfarenhet och best practice.


Kontakta oss

Samtycke