Webinar om hållbara datacenter – anmäl dig här

Datacenterbranschens kraftiga expansion har uppmärksammats stort senaste året som en möjlighet för Sverige att bygga både expertis och skapa arbetstillfällen.

 

Samtidigt har frågan alltmer börjat debatteras utifrån ett klimatperspektiv.
– Hur hållbara är de elslukande datacentren egentligen?
– Är det lämpligt att bygga ut i en sådan omfattning som görs i vårt land när klimatomställningen en vår samtids viktigaste frågor att lösa?

Nu debatterar vi möjligheterna som vi i branschen ser och de lösningar som finns för en hållbar utveckling.

8e september kl. 13.00-14.00