Reflektioner från vår VD

Reflektioner från vår VD Åsa Wikensten,

 

Åsa Wikensten - Coromatic AB

Sommaren och en för många efterlängtad ledighet står för dörren när vi nu närmar oss halvtid för året 2021. Äntligen ser vi ljuset i tunneln på den pandemi som präglat vårt sätt att leva under det senaste året och med det förhoppningar om att återgå till en vardag där vi återigen kan träffas i större omfattning. Jag ser fram emot det fysiska mötet och att träffa våra kunder och medarbetare snart igen.

Det senaste året har bland annat lärt oss vikten av att kunna tänka om, tänka annorlunda och att genom det upptäcka nya möjligheter.  Vi har också tagit ytterligare kliv på vår digitala resa där nu digitala möten ofta är normen och säkerligen kommer vara så även framgent. Den digitala transformationen är här för att stanna och jag är både glad och stolt över att vi på Coromatic redan kommit så långt med vår egen digitala resa.

Digitaliseringstrenden fortsätter att hålla i sig och vi ser ett stort intresse hos våra kunder kring frågor såsom hur de kan säkra sin drift i takt med att digitaliseringen ökar. Vi har genomfört ett antal webinar det senaste året och det har varit ett väldigt stort intresse. Detta är något vi kommer fortsätta bjuda in till så håll utkik efter inbjudningar vi skickar ut, på vår webb eller på Linkedin.

Coromatics mission, att hjälpa våra kunder att säkra deras kritiska verksamhet 24/7 och bygga ett Coromatic som Attraherar, Utvecklar och Intresserar branschens Bästa Medarbetare är fortsatt mer relevant än någonsin och vår expertis efterfrågas alltmer i marknaden.

Idag kan nästan ingen klara de vanliga vardagsbestyren utan telefonen eller datorn, och dessutom konsumeras allt mer underhållning via digitala plattformar. Under pandemin har den digitala infrastruktur vi redan har visat sig vara oumbärlig; verksamheter har kunnat fortgå tack vare att möten, events och handel, skett digitalt. För att nämna några få exempel.

I branschen görs det redan mycket med utgångspunkt i att bygga och drifta datacenter hållbart. För varje nytt datacenter som byggs har möjligheterna att reducera energiåtgången genom nya tekniska landvinningar förbättrats, vilket gör att idag behöver inte ökad användning av data och digitala tjänster per automatik innebära ökad energiåtgång. Dessutom finns idag stora möjligheter att tillvarata den spillvärme som kylan från datacentren genererar för att återvinna i exempelvis fjärrvärmenätet.

Det finns många möjliga lösningar på området för att främja klimatperspektivet hos alla aktörer i kedjan som vi gärna diskuterar vidare med er.

För att avrunda, jag ser fram emot att återigen träffas fysiskt när läget tillåter. Till dess håller vi i och håller ut tillsammans!

Önskar er alla en riktigt fin sommar!

Hälsningar
Åsa Wikensten
VD Coromatic AB, Koncernchef Coromatic Group