Reflektioner från vår VD

Reflektioner från vår VD Åsa Wikensten,

 

Coromatic CEO, Åsa Wikensten

Vi är redan inne i mars 2021 och jag har nu varit vd för Coromatic Sverige i snart ett år och haft rollen som koncernchef i tre månader.

Vi har nu levt med pandemin i ett år. Jag är otroligt stolt över att ett år som inte liknat något annat år, där vi verkligen behövt tänka om och tänka nytt, en omställning som vi som organisation hanterat fantastiskt tillsammans mer alla er kunder och partners.

Coromatic har under 2020 fått nya och utökade förtroenden hos både nya och befintliga kunder. Det har möjliggjort att vi har vuxit såväl till antal medarbetare och även till för oss fler, nya geografiska platser tillsammans med våra kunder. Det visar att behovet av säker datakommunikation och kraft är fortsatt stort och att den kompetens och erfarenhet Coromatic besitter är stark efterfrågan på.

En tydlig trend vi ser i marknaden är behovet att öka sin digitaliseringstakt för såväl sina erbjudanden till marknaden som för interna processer. Det innebär att Coromatics mission, att hjälpa våra kunder att säkra deras kritiska verksamhet 24/7 och bygga ett Coromatic som attraherar, utvecklar och intresserar branschens bästa medarbetare är mer relevant än någonsin.

Digitaliseringen av samhället skapar helt nya möjligheter att hitta nya och smarta sätt att leverera tjänster, mötas, ge vård och konsumera upplevelser. En utveckling som förenklar våra liv och som dessutom har en positiv inverkan på klimatet. Ett exempel på detta är att vi nu både genomför digitala kundevent och erbjuder digitala FAT från våra fabriker kopplat till våra kraft- och kommunikationsaffärer

Utmaningen är att digitaliseringen kan vara väldigt energikrävande, och många bedömare menar att vi i digitaliseringens spår snart kan vara ikapp flyget vad gäller de klimatutsläpp som datan genererar. Så kan det förstås inte få fortsätta.

På Coromatic har vi sedan länge bestämt oss för att det positiva med digitaliseringen inte ska innebära en försämring för klimatet. Tillsammans med våra kunder driver vi på utvecklingen mot en framtid där datacentret är helt cirkulärt, och där driften är netto noll i klimatutsläpp. På så sätt kan digitaliseringen istället bli klimatpositiv, och bidra till minskade utsläpp totalt sett.
Även om vi inte är i mål fullt ut än, så har vi kommit en väldigt lång bit på vägen. För med smart teknik och innovativa lösningar behöver inte en ökad dataförbrukning innebära högre energikonsumtion eller högre elkostnader. Vi som marknadsledande aktör kan och ska vara med och skapa en ökad medvetenhet kring hur både vi som individer och som bolag, kan vara med och påverka.

Då läget i samhället just nu gör att vi inte kan ses i den utsträckningen vi önskar varken internt eller externt hittar vi nya sätt att mötas och arbeta på tillsammans. På Coromatic har vi genomfört ett flertal mycket lyckade webinar där vi möter våra kunder och partners, delar kunskap och erfarenhet och har även haft givande nätverkande i mindre grupper. Något vi kommer fortsätta med.
Avslutningsvis, låt oss tillsammans hjälpas åt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns och därmed bidra till att vi så snart som möjligt kan ses igen. Något vi alla ser fram emot!

Hälsningar
Åsa Wikensten
VD Coromatic AB, Koncernchef Coromatic Group


Kontakta oss

Samtycke