Säkrad kraftförsörjning för Tieto med ny typ av reservkraftslösning

Coromatic, den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k Critical Facilities Solutions, har levererat en reservkraftslösning till Tieto Corporations datacenter i Espoo i Finland. Lösningen för att säkra kraftförsörjningen vid avbrott, Hitec Power Pro 2700 DRUPS, är den första av sitt slag i Europa.

Traditionella reservkraftslöningar består av separata UPS:er (Uninterruptible Power Supply) och en eller flera separata diselgeneratorer. Vid ett strömavbrott är det ett 10–15 sekunder långt avbrott innan kraftförsörjningen fungerar som vanligt. Denna typ av avbrott kan ställa till med stor skada för driften av ett datacenter eller en produktionslina. DRUPS-tekniken kombinerar UPS:er och en diselgenerator i en enhet vilket reducerar avbrottet till 2 sekunder.

DRUPS-lösningen är yteffektiv och frigör golvyta och flera enheter kan kopplas samman modulärt. Genom den enkla tekniken i DRUPS med färre komponenter, minskas antalet felkällor. Lösningen har mindre miljöpåverkan då den fungerar utan batterier, dessutom har den en livslängd på 50 år.


Coromatic DRUPS installation Tieto Corporation

— Efterfrågan på DRUPS ökar stadigt. Exempelvis ser vi en stor efterfrågan från både sjukhus och hela vårdsektorn, säger Marianne Hynninen, landschef för Coromatic i Finland.

Mängden data fortsätter att öka i och med att allt fler offentliga och privata företag digitaliseras. Samtidigt ökar kraven på spårbarhet och säkerhet med EU:s nya dataskyddsförordning som börjar gälla 2018. Med detta ökar behoven av säkra och pålitliga datacenter som är en del av samhällets verksamhetskritiska infrastruktur.

— Kraftförsörjningen och datakommunikationen måste fungera utan avbrott. En tydlig strategi, design, integration och underhåll är nyckeln för att säkerställa driften av verksamhetskritiska anläggningar. För att säkra driften behöver vi pålitliga och specialiserade partners som Coromatic, säger Veijo Terho, chef för Data Center Facilities på Tieto Corporation.

För mer information, kontakta
Thomas Wunger, landschef Sverige, Coromatic
Tel: 073-317 38 02
thomas.wunger@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic är den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, s.k. Critical Facilities Solutions. Coromatic säkerställer att kundernas verksamhet fungerar utan avbrott genom att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation. Företaget kan ta ett helhetsansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities. Kunder är datacenters, sjukhus, industrier, offentliga verksamheter och huvudkontor.

Coromatic har drygt 580 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Coromatic ägs av EQT tillsammans med medarbetarna.

Om Tieto
Tieto är ett ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden. Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.