Säkring av flygplatser, nytt datacenter och case studies i senaste nyhetsbrevet

I nyhetesbrevet för april kan du bland annat läsa om hur vi säkrar driften för Sveriges största flygplatser, att Coromatic fått förtroendet att bygga ett nytt datacenter åt Fortlax samt hur vi återvinner värme från en annan datacenterkund, Glesys.