Blogg: Samhällskritisk infrastruktur har aldrig varit viktigare än nu

Ett halvår in i mitt uppdrag som vd och koncernchef känner jag att det dags att reflektera och ge lite perspektiv på både verksamheten och den bransch vi befinner oss i. Jag kommer närmast från byggbranschen och även om det finns stora likheter mellan exempelvis kommersiellt byggande kontra verksamhetskritisk infrastruktur, så finns det även stora skillnader.

För att lära mig mer om detta har jag under den här tiden rest runt i både Sverige, Norge och Danmark och träffat medarbetare samt flertalet kunder. En av de mest uppenbara insikterna är att efterfrågan på det Coromatic levererar verkligen ligger i tiden, eftersom en av omvärldsfaktorerna bakom den stora efterfrågan handlar om en alltjämt ökad beredskap i hela samhället kring att kritisk infrastruktur såsom elförsörjning måste tryggas när hotet om elbrist svävar över oss. 2022 var något av ett rekordår avseende efterfrågan på reservkraft och UPS, och vi ser ingen avmattning 2023. Samhällskritisk infrastruktur har kanske aldrig varit så viktigt att fokusera på som nu. I synnerhet avseende den offentliga sektorn som behöver uppfylla sitt samhällskontrakt och trygga servicen till medborgarna.

Digitaliseringen ställer många krav

En annan faktor i sammanhanget är som bekant digitaliseringen, som också ställer krav på den kritiska infrastrukturen och på att datacentren är tillräckligt robusta och inte minst smarta. Med det senare menar jag att de ska klara av att vara både maximalt energieffektiva, säkra och samtidigt ha högsta prestanda samt redundans. Detta låter förstås självklart, men är inte alltid det har jag förstått. Därför känns det angeläget att vi som branschledare fortsätter att dela med oss av vår stora kunskap kring hur datacentret kan bidra till att vara en del av lösningen på de stora klimatutmaningarna, och inte bli en del av problemet. Att utbilda marknaden i möjligheterna med hållbara datacenter är en hjärtefråga för Coromatic som jag på olika sätt kommer att fortsätta driva.

Utbildning för fler driftstekniker

En växande marknad och ökad efterfrågan inom alla våra områden är ju förstås en fantastisk utgångspunkt för en ny vd, det instämmer jag i. Men är det någon utmaning jag ser i horisonten så är det just nu att kunna växa med rätt kompetens. Datacenterbranschen, framför allt, växer lavinartat i hela Norden vilket har lett till att det råder stor brist på driftstekniker i hela regionen och resten av Europa. Uptime Institute rapporterade nyligen att över 50% av datacenteransvariga i världen anser att personalbristen är den största utmaningen framåt. Det kan jag också skriva under på.

En del av lösningen är att tillgängliggöra fler så kallade KY-utbildningar på området, eftersom de utbildningar som startats senaste åren täcker inte det stora behovet. På Coromatic kommer vi därför under året att ta ett eget initiativ och starta en egen utbildning för elektriker och kyltekniker som vill specialisera sig på datacenterdrift. Målet är att initialt snabbutbilda 10 personer i egen regi med start i augusti. Håll gärna utkik på vår karriärsida om du vill veta mer om detta.

Något jag också är väldigt stolt över är den kulturresa vi gör tillsammans i Danmark, Norge och Sverige. Den kommer att fortsätta att bygga ett värderingsstyrt bolag.

Till sist; har du frågor eller funderingar om Coromatic eller kring våra verksamhetsområden så är du alltid välkommen att höra av dig.

/Peter Neuberg, vd och koncernchef