Black Building test

Vad skulle hända om en kritisk anläggning förlorar sin kraft helt (sk. Black Building test)? Är anläggningens robusthet fullt fungerande så som den utformats? Kan organisationen agera vid stopp? Hur ser beredskapen ut för en sådan händelse?

Beroende på påverkan på verksamheten behöver alla viktiga anläggningar ha en lämplig incidentberedskap. Detta inkluderar utbildning och testning för att säkra upp den beredskapen.

Tester av typen ”Black Building” (strömavbrott) utförs för att testa affärskritiska anläggningar och anläggningar med hög tillgänglighet. I praktiken betyder det att elen till hela byggnaden stängs av för att simulera ett strömavbrott.

Detta kräver korrekt planering och förberedelser för att inte äventyra affärsverksamheten som är beroende av den anläggning som testas.

Coromatic Advisory planerar och leder satsningen i samspel med kunden. Kompetenta och kvalificerade tekniker finns på plats under testet för att säkerställa och dokumentera systemets prestanda för eldistributionen. Detta inkluderar generatorer, UPS och strömförsörjning i hela anläggningen.

Testet dokumenteras till fullo för att fånga upp alla händelser och de åtgärder som vidtas. Detta gör det möjligt att analysera de egentliga orsakerna efter att den tekniska testperioden har slutförts.

Syftet med tester av typen Black Building är att upprätthålla motståndskraften i verksamheten och säkerställa ledningens medvetenhet. Därför är dess slutförande beroende av slutrapportering i form av en förvaltningspresentation på övergripande nivå.


Kontakta oss

Samtycke