Driftsäkerhetsavtal

Med ett driftsäkerhetsavtal får du tillgång till utbildade, behöriga servicetekniker som erbjuder kvalitetstjänster. Vi kommer gemensamt fram till en lämplig servicenivå för att tillgodose dina specifika behov och säkerställa samma servicenivå för olika typer av system.

Du får löpande servicerapporter, inklusive lagstadgad rapportering, och tack vare en gemensam kontaktpunkt kan du lugnt foku­sera på din kärnverksamhet. Servicenivåer­na kan anpassas efter tillfälligt förändrade behov såsom kritiska tidsperioder eller under pågående incidenter.


Coromatic driftsäkerhetsavtal

Delar som ingår i Coromatics driftsäkerhetsavtal

  • Servicedesk (SPOC)
  • Tekniker som är tillgängliga för korrigerade åtgärder på plats (dagtid eller dygnet runt)
  • Planerat underhåll som utförs av behöriga servicetekniker
  • Regelbundna servicerapporter
  • Rapportering av efterlevnad (tillval)
    – Tekniska riskbedömningar (tillval)

Kontakta oss

Samtycke