Termografering

Termografering kan upptäcka felkällor innan de blir till incidenter

Genom att ta en värmebild (termografering) av din anläggning kan vi tydligt se hur värmen flödar i den. På ett mycket tidigt stadium kan vi identifiera felkällor i anläggningen och dess delar, såsom ställverk och klimataggregat.

VARFÖR ELTERMOGRAFERING?

Den vanligaste applikationen av termografering är eltermografering. Anledningen är att alla industrier, processer, byggnader och anläggningar kräver elektrisk energi för att fungera. Ett infrarött underhållsprogram kan betala sig själv med endast en upptäckt av ett alvarligt elektriskt fel.

Inget system är 100% effektiv. Ström som går igenom elektriska system kommer att generera värme pga. elektriskt motstånd. Med tiden kommer komponenter och kontaktytor i det elektriska systemet att försämras. Med försämringen följer ökad resistans och med ökad resistans följer ökad temperatur. Denna cykel fullföljs tills något brister.

Ändamålet för termograferingen är att finna defekta elkomponenter eller anslutningar i elskåp genom att besikta dem med värmekamera. Värmebilderna är stillbilder och endast brister som finns vid besiktningsögonblicket kan dokumenteras. Genom att hitta defekta komponenter och anslutningar i god tid kan brand och driftstopp förebyggas.

Exempel på anledningar till elektriska avvikelser är höga laster, vibrationer, metallutmattning, ålder och specifik miljöpåverkan så som höga omgivningstemperaturer, vind, kemisk eller smutsig atmosfär som kan påskynda försämrings förloppet och ökar antalet fel i anläggningen.

De mest frekventa problemen som hittas vid termografi inspektioner är termiska avvikelser relaterade till anslutningar. Det är inte ovanligt att ca 75% av alla avvikelser som hittas under en inspektion är anslutningsproblem av något slag.

Ändamålet för termograferingen är att finna defekta el-komponenter eller anslutningar i elektriska anläggningar genom att besikta dem med värmekamera. Värmebilderna är stillbilder och endast brister som finns vid besiktningsögonblicket kan dokumenteras. Genom att hitta defekta komponenter och anslutningar i god tid kan brand och driftstopp förebyggas. För att detta ska ske är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering. Coromatic har certifierad personal som utför termografering enligt Brandskyddsföreningens norm ”SBF 1031:2 Termograför elanläggning”.


Kontakta oss

Samtycke