Klarar er anläggning ett totalt strömavbrott? Black Building-test ger svaret

Hur ser beredskapen ut vid ett Black Building-scenario (total strömavbrott)?

Tester av typen Black Building (strömavbrott) utförs för att testa affärskritiska anläggningar och anläggningar som kräver hög tillgänglighet. I praktiken betyder det att strömförsörjningen till hela byggnaden bryts för att simulera ett strömavbrott.

Building-test ger svaret kring anläggningens robusthet och beredskap

Är anläggningens robusthet fullt fungerande så som den utformats? Kan organisationen agera vid stopp? Hur ser beredskapen ut för en sådan händelse? Beroende av påverkan på verksamheten behöver alla viktiga anläggningar ha en lämplig incidentberedskap. Detta inkluderar utbildning och test för att säkra upp den beredskapen.

Detta kräver korrekt planering och förberedelser för att inte äventyra affärsverksamheten som är beroende av den anläggning som testas. Testet dokumenteras till fullo för att fånga upp alla händelser och de åtgärder som vidtas. Detta gör det möjligt att analysera de egentliga orsakerna efter att den tekniska testperioden har slutförts.