Fysisk IT-säkerhet

Hur skyddad är den fysiska utrustningen?

Fysisk säkerhet innebär skydd mot strömavbrott. Det kan vara brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt skydd mot åska och spänningsförändringar i elnätet. De flesta organisationer skyddar sina IT-system mot virusangrepp, men hur skyddad är den fysiska utrustningen i datacentret?

IT-hårdvara, och därmed datainformationen, är utsatt för risk att skadas av fukt, vattenläckage, strömavbrott eller brand. Även risk för inbrott eller sabotage är faktorer som man måste ta med i beräkningen, för att uppnå ett säkert datacenter.

Genom att säkra IT-system i ett inbrottssäkert och klimatreglerat datacenter, koppla till reservkraftsystem, passerkontroll och larmutrustning, finns de fysiska förutsättningarna att driva anläggningen utan avbrott.

Coromatic kan leverera det mesta inom fysisk säkerhet. Lösningen varierar beroende på hur verksamhetskritiska systemen och informationen är. Vi analyserar ert behov tillsammans med er för att hitta en optimal säkerhets- och kostnadsmässig lösning. Vi kan stå för all projektering, installation och dokumentation.

Kontakta oss

Hur skyddad er din fysiska utrustning?

Hur skyddad er din fysiska utrustning?

Fysisk säkerhet innebär skydd mot strömavbrott, brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt skydd mot åska och spänningsförändringar i elnätet.

 • Läs mer om

  Kyla

  Behovet av kylning är en direkt konsekvens av den energi som förbrukas i datacentret, men kylning kräver också energi.

 • Läs mer om

  Säker kraft

  Kraftförsörjning handlar om att skydda verksamheten mot både korta och längre avbrott, samt att hela tiden skydda IT-utrustningen.

 • Läs mer om

  Kommunikation

  Fastighetens kabelsystem är helt avgörande för att upprätthålla kommunikation mellan ett företags IT-system.

 • Läs mer om

  Service & Support

  Det finns inga genvägar. En förutsättning för en säker driftmiljö är noggrant och preventivt underhåll inom fastställda ramar.