Trafikverket säkrar kraftförsörjningen med Coromatic

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, ska leverera reservkraftverk och tillhörande service till Trafikverket. Detta står klart efter att företaget vunnit två offentliga upphandlingar.

Bakgrunden till affärerna är att Trafikverket ytterligare vill förstärka kraftförsörjningen till sitt kommunikationsnät för järnvägen och där spelar reservkraftsanläggningarna en viktig roll för att säkra driften av kommunikationen i händelse av ett strömavbrott.

­– Redan idag har vi ett väl utbyggt reservkraftsnät för våra kommunikationssystem men nu förstärker vi ytterligare denna kritiska infrastruktur på fler platser i landet. Totalt handlar det om en utbyggnad med ett 90-tal anläggningar, säger Christer Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Reservkraftverken kommer att levereras nyckelfärdiga och anpassade efter Trafikverkets specifika krav avseende säkerhet, design och hållbarhet. Utöver själva reservkraften kommer Coromatic ansvara för både planerad och akut service av Trafikverkets samtliga reservkraftsanläggningar för järnvägsnätet i hela Sverige.

– Coromatic var det företag som bäst uppfyllde kraven i upphandlingen av reservkraftsanläggningarna, samtidigt som de med sin långa erfarenhet och starka lokala närvaro i landet blir en viktig leverantör av service av reservkraften, säger Christer Jonsson.

Coromatic har lång erfarenhet av att säkra kraftförsörjningen för en rad samhällskritiska funktioner och har sedan tidigare arbetat med Trafikverket. Med de nya avtalen fördjupas samarbetet ytterligare.

– Att Trafikverket har valt Coromatic som leverantör av reservkraft och dessutom tilldelat oss serviceavtalet för reservkraften, är givetvis ett mycket bra bevis för både kvaliteten i våra lösningar och tjänster och den kostnadseffektivitet som vi kan erbjuda, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för reservkraft på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.

Tel: +46 703193969

Robin.carlsson@coromatic.se


Coromatic, Robin Carlsson, Head of critical power

Om Trafikverket
Trafikverket är en myndighet med uppdraget att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. För mer information, besök gärna https://www.trafikverket.se.

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.

Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. EQT är huvudägare till Coromatic.

Besök oss på www.coromatic.se.