Blogg: Trots energikrisen – ta tid till eftertanke kring reservkraftsinvesteringarna

– Experthjälp i analysen säkrar optimal och hållbar lösning

Inför vinterns förväntade effektbrister i elförsörjningen rustar sig både privatpersoner och organisationer just nu på olika sätt. Beredskapsarbetet står på goda grunder högt på agendan.

Som ansvarig för området Critical Power på Coromatic ser jag hur efterfrågan på inte minst reservkraftslösningar ökat. Sedan förra året har priserna på generatorer och elverk stigit kraftigt samtidigt som leveranstiderna på komponenter till reservkraftslösningar gått från ett par månader till upp mot ett år. Vi ser också att allt fler tittar på att skapa egna energilager. Också för batterier till sådana lösningar är det också numera långa leveranstider.

Även våra egna fabriker för hållbara reservkrafts-, energi- och kommunikationslösningar i Halmstad och Östersund går på högvarv. Som leverantör borde det göra mig exalterad. Men jag är lite orolig.

Det är inte minst kommunerna som nu rustar sig för avbrott i elleveranserna genom att investera i reservkraftaggregat. Det är förvisso positivt att samhällskritiska aktörer nu förbereder sig på riktigt – men överdriven beredskapspanik i kombination med att vilja visa handlingskraft riskerar att de går för snabbt fram eller inte köper en optimal lösning.

För att få ut det mesta möjliga av skattepengarna – och framför allt för att få till de långsiktigt hållbara och bästa lösningarna – uppmanar jag nu kommunerna att skynda en aning mer långsamt med sina investeringar i alternativ kraftförsörjning.

Här är några grundläggande frågor en kommun ska ställa sig innan den startar en upphandling:

  1. Har ni identifierat och rangordnat trygghetspunkterna, det vill säga de kritiska områden som måste upprätthållas för att säkra de viktigaste samhällstjänsterna vid avbrott?
  2. Vems ansvar är upphandlingen av alternativ kraftförsörjning och kan flera av kommunens behov samordnas?
  3. Vilka, mer specifikt, är behoven?
  4. Hur omsätter ni dessa behov i rätt systemlösning som är hållbar över tid?

Brådskan till trots är det viktigt att inse att det behövs kompetens för att kravställa och upphandla rätt lösning. Det räcker inte att det formella regelverket för offentlig upphandling, som LoU och LUF, uppfylls.

Redan i behovsanalysen finns mycket att vinna på att bolla med en expert. I diskussionerna med våra kunder ser vi ofta att vissa områden är lätta att missa i analysen. Alternativ kraftförsörjning för exempelvis kommunens centralkök, krisledning eller laddning av elbilar, är exempel på områden som kan glömmas bort eller underskattas. Dessutom är det viktigt att redan från början få in hållbarhetsperspektivet sett över en längre tid, inte minst genom att ställa krav på en lösning baserad på fossilfria energislag.

När behovet väl är identifierat och prioriterat behövs en ingenjörstolkning för att överföra det till rätt lösning. Här ser vi tyvärr ofta att man tar i för mycket bara för att vara på säkra sidan. En överdimensionerad lösning blir onödigt dyr och belastar miljön i onödan.

Genom att tänka till innan kan man istället agera smartare och få mer värde och flexibilitet, vilket både sparar pengar och materialåtgång i värdekedjan. Är det en permanent lösning som behövs eller kan en mobil eller annan lösning fylla behovet? Har vi rätt styrsystem och annan intelligens för de behov och den flexibilitet vi vill ha inom våra verksamheter?

Det finns otaliga tekniska och designmässiga överväganden som kräver expertis.

Även om det är bråttom nu måste beställaren försäkra sig om att få en optimal och pålitlig lösning som ska fylla olika behov under lång tid framåt. En reservkraftslösning är förvisso en stor investering, men den har också en livstid på flera tiotals år. Då är det viktigt att inte glömma bort den långsiktiga dimensionen eller den totala miljöpåverkan över systemens livstid, inklusive alla komponenter.

Jag uppmanar därför kommunerna – trots känslan av brådska just nu – att göra analysen utifrån ett större perspektiv, och ta experthjälp, så hamnar ni rätt från början, både gällande kostnader och hållbarhet över tid.

Robin Carlsson, Head of Critical Power, Coromatic