Uppdaterad information med anledning av Corona Covid-19

Vårt agerande hittills: 

  • Vi genomför kontinuerliga riskbedömningar. Lokala beredskapsgrupper inom respektive region är initierade och rapporterar till den centrala beredskapsgruppen.
  • Vi har kontakt med våra leverantörer för att identifiera risker i leverantörsflödet för att i möjligaste mån ta höjd för eventuella störningar.
  • Arbete hos våra kunder ska utföras som vanligt, men onödig fysisk kontakt ska undvikas i möjligaste mån.
  • Övriga externa möten ska genomförs som planerat men fysiska möten ersätts om det är möjligt till digitala möten.
  • Som ett led i att dämpa risken för smittspridning så ombeds medarbetare inom Coromatic att jobba hemifrån om det är möjligt och samtliga interna möten sker digitalt.
  • Den personal från Coromatic som ni möter är friska och symtomfria och har fått instruktioner i hur de ska uppträda för att begränsa risken för smittspridning.

Då coronaviruset får en allt större spridning samt att både EU och Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat höjd krisberedskap har vi på Coromatic aktiverat vår egen krisledning samt vidtar några omedelbara åtgärder. Detta för att säkerställa en trygg arbetsplats för våra medarbetare samt kontinuerlig drift och underhåll av våra kunders verksamhetskritiska infrastruktur.

Vi har kontakt med våra leverantörer för att identifiera risker i leverantörsflödet för att i möjligaste mån ta höjd för eventuella störningar.

Då vi värnar om våra kunder uppmanar vi er att se över hur er verksamhetskritiska infrastruktur skulle kunna påverkas och vad som kan göras för att förebygga eventuella störningar i er verksamhet. Vi rekommenderar er även att se över ert reservdelslager för att säkerställa er verksamhet.

Vi förväntar oss att våra leverantörer, entreprenörer, konsulter och andra externa partners som arbetar på Coromatics arbetsplatser eller kontor följer Coromatics riktlinjer för våra medarbetare som beskrivs nedan:

Reseriktlinjer

Detta gäller för tjänsteresor

Coromatic följer UD:s reserekommendationer och sänder just nu inga medarbetare på tjänsteresor utomlands.

Utöver ovanstående fortsätter karantänsreglerna att gälla resor till nedanstående länder:
• Hong Kong
• Malaysia
• Singapore
• Sydkorea
• Thailand
• Iran
• Japan
• Hela Italien
• Frankrike regioner, Alsace, Lorriane, och Champagne-Ardenne

Den generella rekommendationen är att medarbetaren som varit i ovanstående länder ska arbeta hemifrån 14 dagar efter hemkomst om så är möjligt utan att det påverkar jobbet.

Detta gäller för privata resor
För att begränsa smittspridningen, se över om dina privata resor är nödvändiga.

Om en medarbetar återvänder från en privat resa från något av ovanstående länder, eller har varit i kontakt med personer som nyligen besökt något av dessa länder, ska hen kontakta sin chef innan hen kommer tillbaka till arbetsplatsen. I samråd med chef beslutas om lämpliga åtgärder.

Om en anlitad leverantör, entreprenör, konsult eller annan extern partner påverkas av följande riktlinjer, kontakta ansvarig/kontaktperson på Coromatic för en diskussion om möjliga åtgärder.

Källor för information

I dessa tider är det viktigt att vi får tillgång till rätt information i rätt tid.

Nedan källor använder för informationsinhämtning för internt bruk i organisationen samt i kommunikation med våra intressenter.

Folkhälsomyndigheten

MSB

1177