Vad är viktigt att tänka på i tider som dessa?

Nyhetsbrev december – senaste nytt från Coromatic hittar du här

Reflektioner från vår vd Åsa Wikensten

Jul och ledighet står för dörren efter en intensiv höst präglad av fortsatt hög osäkerhet i omvärlden, en osäkerhet som påverkar oss i vår vardag. I tider som dessa blir det extra tydligt vilket viktigt uppdrag vi har på Coromatic och det värde vi tillsammans med våra kunder och partners är med och skapar för att säkerställa ett robust samhälle över tid.

 

Conapto bygger ut med hjälp av Coromatic

Svenska colocation-utmanaren Conapto ska bygga ut och fördubbla kapaciteten i sitt datacenter i Sollentuna, Stockholm Nord. Även denna gång är det Coromatic som får förtroendet att designa, bygga och installera datacentrets verksamhetskritiska utrustning.

 

Coromatic katastrofsäkrar stadsnäten

Coromatic har tecknat ett ramavtal med Svenska stadsnätsföreningen gällande krisberedskap för 160 stadsnät i 200 kommuner. Bakgrunden är att telekombranschens sårbarhet måste minska i händelse av väderkatastrofer, bränder eller vid andra särskilda händelser då nätets kapacitet behöver stärkas upp.