Varför behöver den centraliserade molnmiljön kompletteras?

Edge Computing handlar om datornoder som finns nära användarna. Experterna diskuterar nu att strukturera Big Data i ”Dimman” (the Fog). Så varför räcker inte den traditionella molnlösningen med datacenter till?

Vår affärsmiljö förändras snabbt

De nya behoven utgår från förändringen i vår verksamhetsmiljö. IT/miljön knyts ihop globalt i informationsnätverk i allt snabbare takt. I IOT-nätverket kan vi läsa information från nya enheter som också kan styras via Internet. IOT kräver snabb databehandling.  Tänk dig att styra en robot eller en 500-tons självkörande dumper i en gruva, via nätet. Om det plötsligt finns ett hinder på vägen måste detta kunna passeras tillräckligt snabbt. Intelligent informationsöverföring fungerar helt enkelt inte vid långa  fördröjningar eller när data överförs långsamt. Därför måste databehandlingen läggas nära nyttjandet och användaren. Ju närmare maskinen är användaren, desto snabbare måste data kunna överföras. Lösningen kallas Edge Computing.

Fog Computing är också en ny term för många. Det är ett mycket effektivt nätverk som omger oss som en dimma. Fördröjningen blir kortare, så nya lösningar som intelligent fordonsstyrning, automatisering, robotlösningar och flygledning kan genomföras.

Edge förbättrar kraft, snabbhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet

Edge Computing innebär att IT-kraften i realtid finns nära enheten och användaren. Ett exempel är ett containerbaserat datacenter som byggts i själva gruvområdet, från vilket dumpers hanteras och körs. Denna typ av modulära datacenter har samma beståndsdelar som traditionella datacenter: reservkraft, avbrottsfri kraft (UPS) och kyla. Coromatic levererar en mängd olika Edge-lösningar med 1–2 månads leveranstid medan normal leveranstid för datacenter brukar närma sig ett halvår med alla design- och konstruktionsfaser.

Fördelarna med Edge Data Center är bland annat hastighet, enkel placering, överförbarhet, kostnadseffektivitet och korrekt design för kundernas behov. Informationen hanteras på ett säkert sätt nära den plats där datatillgängligheten säkras, uppkopplingarna fungerar och tillförlitligheten förbättras. Lösningen är enkelt flyttbar till en annan plats om det behövs. När kraften är dimensionerad efter användarens behov slipper man onödiga kostnader. Om ett serverrum med fullservice kostar flera hundratusen euro utgör investeringskostnaden för en containerlösning bara en bråkdel av detta.

Hur är det med säkerheten?

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har varit en het potatis de senaste åren. Och är det fortfarande. Kundens farhågor om säkerheten och säkerheten i IT-lösningen är välgrundade. Edge-lösningarna är byggda så att ingen obehörig kan komma åt data i något läge. Data lagras och verifieras i centrala datacenter.

Hyperkonvergens är den nya arkitekturen i datacentret

Edge Container-rummet är en mycket smidig och kostnadseffektiv lösning. Den stöder också en helt ny teknikvåg, så kallad hyperkonvergens. Hyperkonvergens är en maskinarkitektur med integrerade servrar, lagring, nätverk och virtualisering på samma plattform. Fördelarna är en enhet som underhålls centralt med enkel hantering och har fördelarna för den verksamhet som nämndes tidigare, till exempel databehandlingshastighet, systemflexibilitet och kostnadseffektivitet.

Edge- och hyperkonvergenslösningar passar företag som är decentraliserade till många olika platser. Till exempel om produktionen expanderar utomlands eller rent av till en annan världsdel kan Edge-systemet i realtid, lätt synkronisera IT-systemen i en ny produktionsanläggning med huvudkontoret.

Coromatic har erfarenhet och kunskaper från tidigare implementation av dessa typer av projekt. Om Du är intresserade av Edge Solutions är Du mycket välkommen att kontakta oss för hjälp och rådgivning.

Läs och/eller ladda ner vårt whitepaper, https://coromatic.se/ladda-ner/whitepaper/