Världsmiljödagen den 5 juni – Miljön står i fokus och vi på Coromatic tipsar om enkla saker i vardagen som alla kan tänka på

Det finns många sätt att ta ansvar för en mer hållbar värld – ett av dem är ”Plogging”, att plocka skräp samtidigt som du joggar eller promenerar. Tillsammans gör vi skillnad!

Uppmärksammas i hela världen – Vid FNs första globala miljökonferens, som hölls i Stockholm 1972, beslutades att den 5 juni skulle bli en temadag som uppmärksammar miljön årligen över hela världen.

Enkla tips för minskad miljöpåverkan i din vardag

Energi i hushållet
 • Använd lågenergilampor
 • Sänk innetemperaturen. Med en grad lägre temperatur inomhus minskar du uppvärmningskostnaderna med ca 5%.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum. En avfrostad frys drar mindre energi. Dammsug bakom frys och kyl, så sparas också energi.
 • Köp Bra Miljöval-el som kommer från förnybara kraftkällor, som vind, vatten och sol.
Handla
 • Köp miljömärkta varor, t ex Svanen och Bra miljöval, är ett enkelt sätt att välja produkter med mindre eller liten miljöbelastning
 • Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Flaskvattnet transporteras långt, vilket ger en onödig miljöpåverkan.
 • Köp ekologiskt och närproducerat i möjligaste mån.
Hantera avfall
 • Lämna gamla och överblivna mediciner till Apoteket.
 • Lämna alla uttjänta batterier i batteriholken eller till din miljöstation. Motivet är att förhindra utsläpp till miljön av de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.
 • Sortera dina förpackningar. Alla inlämnade förpackningar blir till nya varor, nya förpackningar eller energi.
 • Häll aldrig ut kemikalier i avloppet. De ska lämnas till återvinningscentralen som farligt avfall.
 • Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinningscentralen. De innehåller farliga metaller som tas omhand.
Städning/tvättning
 • Välj miljömärkta rengöringsmedel.
 • Överdosera inte disk- och tvättmedel. Det är både dåligt för naturen och för disk- och tvättmaskinerna. Följ doseringingen på tvättmedelsförpackningen för mjukt/medelhårt vatten som vi har i Eskilstuna.
 • Tvätta din bil i en biltvätt eller biltvättshall. Miljöfarliga ämnena som finns på bilen och rinner av med tvättvattnet tas omhand där istället för att hamna i våra vattendrag och sjöar.

Generalsekreterarens budskap på Världsmiljödagen 5 juni