Västmanlands sjukhus i Västerås klarar 2 veckor utan ström med ny reservkraft från Coromatic

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation ska leverera ny kraftdistribution innehållande reservkraft till Västmanlands sjukhus i Västerås.

Coromatic vann upphandlingen i konkurrens med två andra aktörer där uppdraget består i att leverera en helt ny, redundant reservkraftsanläggning för sjukhuset med tillhörande byggnad, högspänningsställverk samt tankanläggning. Den nya anläggningen utgör den första etappen av sjukhusets om- och utbyggnad och gör att sjukhuset kan vara utan ordinarie kraftförsörjning i upp till två veckor utan att verksamheten påverkas.

Med den nya reservkraftslösningen som är på totalt 12 Megawatt utökar sjukhuset nu sin kapacitet med 150%. Tanken är att redan nu ta höjd för även framtida behov genom att satsa på en anläggning som klarar ytterligare tillväxt.

– Vi behöver säkerställa att vi har elkraft för att klara även framtida behov i alla våra verksamheter. Medicinsk teknik och utrustning kräver mer el nu än tidigare och därför har vi valt att göra den här investeringen, säger Johan Jürss, Projektchef försörjning för det nya sjukhuset.

Sjukhuset, som är regionens största ska byggas ut och byggas om med totalt 75 000 kvadratmeter nya ytor. Delar av det 60 år gamla sjukhusområdets lokaler är helt enkelt inte längre vare sig ändamålsenliga eller tillräckligt resurseffektiva och kommer att ersättas med nya byggnader och ny infrastruktur.

För Coromatic, som redan tidigare har ett uppdrag att serva regionens reservkraftsanläggningar, kommer det nya uppdraget innebära ett två år långt projekt från design och byggnation till färdig leverans.

– Vi är glada att få fortsätta att jobba och utveckla verksamheten för Region Västmanland och bidra till infrastruktur som bokstavligen är livsviktig. När den är färdig kommer den här anläggningen sannolikt att vara en av de mest moderna som finns i Sverige idag, kommenterar Robin Carlsson, Head of Critical Power på Coromatic.

För mer information, kontakta

Robin Carlsson
+46 703193969
robin.carlsson@coromatic.se

Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.  Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders tekniska infrastruktur med fokus på energieffektivitet.

Coromatic har mer än 550 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. För mer information, vänligen besök www.coromatic.se.