Datacenter som tjänst (as a Service)

Datacenter som tjänst

Få företag äger fastigheten där de har kontor, inte heller sin skrivare, telefonväxel eller sina bilar. Det finns helt enkelt många fördelar med att hyra istället för att äga. Därför erbjuder Coromatic kostnadseffektiva alternativ för företag och myndigheter som inte själva vill äga, bygga eller drifta sitt datacenter. Vi kallar det kort och gott för datacenter som tjänst.

Vi ansvarar för den dagliga driften och hjälper er att optimera datacentret utifrån era behov av kostnadseffektivitet, riskhantering och minskad miljöpåverkan. Genom att låta oss ta ansvar för hela anläggningen kan ni koncentrera er på det ni gör bäst, er kärnverksamhet.

Fördelarna med datacenter som tjänst handlar om flexibilitet och förutsägbarhet. Exempel är:

  • Ni slipper göra stora direktinvesteringar i anläggningen eller binda upp kapital
  • Ni vet vad ni betalar – en summa baserad på behov och användning
  • Möjlighet att dimensionera och kapacitetsplanera – genom att bygga modulärt gör vi det enkelt för er att växa och vi är förberedda för att hjälpa er att skala upp eller ned i takt med att era behov förändras

Coromatic as a Service

as a Service, drift av verksamhetskritiska anläggningar som tjänst

Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder som vi kallar as a Service. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.


Kontakta oss

Samtycke