Energioptimering

För våra kunder ger energioptimering inte bara minskade energikostnader. Att lämna ett så litet avtryck i miljön som möjligt är ofta en viktig del av företagets identitet och profilering. På Coromatic lägger vi stor vikt på energiarbetet, ända från projekteringsskeden till löpande drift av anläggningarna. Vi har sedan länge insett att olika typer av energioptimeringsinsatser kan ge stora vinster.

Globalt står energiförbrukningen i datacenter för 1 till 2 procent av världens totala elanvändning. Och andelen ökar. Omsatt i utsläpp av växthusgaser är nivån motsvarande flygbranschen.


Coromatic energioptimering

Energioptimering med blick på helhet

När vi på Coromatic genomför energioptimering av en verksamhetskritisk anläggning drar vi nytta av att vi som helhetsleverantör har expertis inom samtliga kunskapsområden i anläggningen, samtidigt som vi också kan se till helheten. Det handlar om att säkerställa att anläggningen drivs och är inställd så optimalt som möjligt med de förutsättningar som utrustningen ger.

När optimeringen är genomförd tar vi fram en energirapport där effektivitetstal och åtgärdsförslag redovisas. Baserat på rapporten utarbetar vi sedan tillsammans med dig som kund nästa steg i energieffektiviseringsarbetet.

Energioptimering genom återvinning, din kyla blir någon annans värme

Den stora energiförbrukaren i datacentret är kylningen. Mer än 75 procent av elenergianvändningen i ett datacenter omvandlas till värmeenergi som måste kylas bort.

I många fall kan denna spillvärme återanvändas. Coromatic kan hjälpa dig som kund att ta fram de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att den energin istället ska kunna återanvändas till uppvärmning av er egen eller någon annans fastighet, eller för att säljas till den lokala fjärrvärmeleverantören.

Olika samarbets- och avtalsformer

Inom energiområdet arbetar vi på Coromatic med ett antal olika samarbets- och avtalsformer som alla säkrar funktionen långsiktigt och håller kostnaderna på en låg nivå. Beroende på statusen hos anläggningen i fråga kan tyngdpunkten i arbetet ligga inom ett eller flera områden:

  • Behovsanpassning av befintlig anläggning
  • Moderniserad anläggning
  • Systematiserat underhåll

Arbetsmodellerna anpassas efter just era behov och det vi levererar kan exempelvis bestå av en resurs för att arbeta med energifrågor i anläggningen, i det fall ni saknar en sådan internt eller energirapportering med uppföljning av anläggningens PUE/ERE-tal. Vi kan också bistå med energiavtal som blir ert instrument för att mäta och följa upp energiförtjänst mot fastighetsägare och/eller lokal fjärrvärmeleverantör.


Kontakta oss

Samtycke