Om datacenter

Coromatic har lång erfarenhet av att designa, bygga och underhålla datacenter och serverrum och genom åren har vi levererat fler än 1 000 stycken. Likt hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags nätverk. Vi är därför bra på att förstå er organisations behov så att vi kan skapa den allra bästa lösningen för ert datacenter.

Det finns inga genvägar till rätt lösning för ett datacenter

Vi utgår från varje kunds specifika behov och tar hänsyn till de förutsättningar som råder. Baserat på den information vi samlar in, tar vi sedan fram ett förslag på lösning för just era behov. Teknisk projektering och design, präglas, förutom av de självklara kraven på säkerhet, också av stort fokus på miljö och energieffektivitet. Allt för att både ta ansvar för miljön och spara pengar.

Det som är vår styrka är att vi kan se helheten och att vi har all nödvändig kompetens i vår organisation. Det innebär att vi tar ansvar för att datacentrets olika delar och system fungerar tillsammans, för en optimal nivå av tillgänglighet.


Coromatic datacenter

Datacenter med miljötänk

Vi har genom åren levererat flera lösningar med värmeåtervinning i datacenter, vilket kan vara ett sätt att optimera en lösning ur ett miljöperspektiv. Målet är med andra ord att ta fram en lösning med rätt säkerhetsnivå utan att göra avkall på energioptimering och miljötänk.

De flesta av våra projekt är nyckelfärdiga leveranser av datacenter, där vi tar ansvar för överenskommen funktion. Vi kan inkludera allt från anläggningsarbeten, konstruktion av byggnader, rum eller prefabricerade moduler, upphöjt golv, elektriska installationer inklusive UPS och generatorer, kyla, brandlarm och släckning, övervakning och monitorering, BMS, DCIM, rack, PDU och nätverkskablar.

Ett nytt datacenterprojekt spänner över tre faser

Före: Val av plats, utvärdering av befintlig infrastruktur, business continuity audits, behovsanalys, konceptdesign, detaljdesign, assistans i ansökningar och tillstånd från myndigheter.

Under: Konstruktion, installation, projektledning, idrifttagning.

Efter: Service och underhåll, årliga kontroller, uppgradering och utvidgning.

Genom att vi alltid utgår från varje kunds specifika behov och krav arbetar vi utan att på förhand välja typ av lösning eller märke. På så sätt föreslår vi den lösning från den leverantör som passar allra bäst för varje specifikt datacenterprojekt.Kontakta oss

Samtycke