Drift

Drift av verksamhetskritiska anläggningar

Stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll för praktiskt taget alla organisationer idag. I vår digitaliserade värld finns det inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten. För de flesta organisationer är driften av verksamhetskritiska anläggningar i sig ingen kärnverksamhet, men det är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

Pålitlig drift av verksamhetskritiska anläggningar ligger i vårt DNA

Som den ledande leverantören av lösningar för verksamhetskritiska anläggningar är en av våra främsta prioriteter och ett grundläggande element i vår verksamhet att säkerställa en trygg och pålitlig drift av kundernas verksamhetskritiska anläggningar. Oavsett om den verksamhetskritiska anläggningen är en uppkopplad arbetsplats, som en bank eller ett huvudkontor, ett sjukhus som behöver säkrad leverans av el eller kylning, eller om de är en UPS- installation kan Coromatic bli er samarbetspartner och ta ansvar för driften av anläggningen med vårt hängivna och professionella team.

 

Livscykel verksamhetskritiska anläggningar 10-30 år


Kontakta oss

Samtycke