As-a-Service

Grunden i Coromatics tjänster, vad som är optimalt är individuellt

Vad som är optimalt är individuellt, det är grunden i alla Coromatics tjänster. Vad är rätt för er verksamhet? Grunden utgörs alltid av en genomgripande behovsanalys. Att vara lyhörd och sätta sig in i varje enskild organisations behov är en förutsättning. Detta för att vi ska kunna hjälpa till att skapa rätt säkerhetsnivå.


Coromatics tjänster

Oavsett om det handlar om att bygga ett nytt datacenter, att säkra IT driften i en hel fastighet eller att se över service upplägget för anläggningen, så är behovsanalysen utgångspunkten. Därefter tar våra specialiserade projektledare och installatörer er med på resan mot den färdiga lösningen – från planering till anpassad service för era behov.

as a Service, drift av verksamhetskritiska anläggningar som tjänst

Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder som vi kallar as a Service. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.

Säkerhet inom IT

Coromatic levererar det mesta som berör säkerhet inom IT. Fysisk IT-säkerhet innebär skydd mot strömavbrott. Det kan vara brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt skydd mot åska och spänningsförändringar i elnätet. De flesta organisationer skyddar sina IT-system mot virusangrepp, men hur skyddad är den fysiska utrustningen i datacentret?

Internationell projektledning

Coromatic har lång erfarenhet av internationell projektledning av komplexa datacenterprojekt, även på framväxande marknader i exempelvis Afrika och Asien. Vi kan ta fullt ansvar för kundens projekt från första spadtaget tills anläggningen är i drift. Vi tar hand om allt från anläggningsarbeten och installation till löpande service.


Kontakta oss

Samtycke