As-a-Service

as a Service, drift av verksamhetskritiska anläggningar som tjänst

Coromatic erbjuder heltäckande driftåtagande för våra kunder som vi kallar as a Service. Det innebär att vi 24/7 under årets alla dagar är beredda att säkerställa obruten drift för din anläggning. Vi arbetar med servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) och garanterar att allt arbete, förbrukningsmateriel och reservdelar ingår i den fasta löpande serviceavgiften. Tillsammans utarbetar vi vilka krav ni har och vilka nyckeltal som skall rapporteras.

Datacenter som tjänst

Få företag äger fastigheten där de har kontor, inte heller sin skrivare, telefonväxel eller sina bilar. Det finns helt enkelt många fördelar med att hyra istället för att äga. Därför erbjuder Coromatic kostnadseffektiva alternativ för företag och myndigheter som inte själva vill äga, bygga eller drifta sitt datacenter. Vi kallar det kort och gott för datacenter som tjänst.

Optimering utifrån era behov

Vi ansvarar för den dagliga driften och hjälper er att optimera datacentret utifrån era behov av kostnadseffektivitet, riskhantering och minskad miljöpåverkan. Genom att låta oss ta ansvar för hela anläggningen kan ni koncentrera er på det ni gör bäst, er kärnverksamhet.

Fördelarna med datacenter som tjänst handlar om flexibilitet och förutsägbarhet

Exempel är:

  • Ni slipper göra stora direktinvesteringar i anläggningen eller binda upp kapital
  • Ni vet vad ni betalar – en summa baserad på behov och användning
  • Möjlighet att dimensionera och kapacitetsplanera – genom att bygga modulärt gör vi det enkelt för er att växa och vi är förberedda för att hjälpa er att skala upp eller ned i takt med att era behov förändras

UPS/avbrottsfri kraft och reservkraft som tjänst

UPS/avbrottsfri kraft och reservkraft som tjänst är den mest flexibla lösningen vi erbjuder då ni under avtalsperioden har möjlighet att förändra funktionen och utöka kapaciteten på er anläggning.

Tjänsten innefattar en komplett lösning med tillhörande funktioner samt underhåll av anläggningen med årliga servicebesök under hela avtalsperioden. I tjänsten ingår förbrukningsmaterial, korrektiv och preventiv service, support och reservdelar. Som tilläggstjänst kan även jour och den månatliga provkörningen inkluderas.

Grunden i Coromatics tjänster, vad som är optimalt är individuellt

Vad som är optimalt är individuellt, det är grunden i alla Coromatics tjänster. Vad är rätt för er verksamhet? Grunden utgörs alltid av en genomgripande behovsanalys. Att vara lyhörd och sätta sig in i varje enskild organisations behov är en förutsättning. Detta för att vi ska kunna hjälpa till att skapa rätt säkerhetsnivå.


Coromatics tjänster

Oavsett om det handlar om att bygga ett nytt datacenter, att säkra IT driften i en hel fastighet eller att se över service upplägget för anläggningen, så är behovsanalysen utgångspunkten. Därefter tar våra specialiserade projektledare och installatörer er med på resan mot den färdiga lösningen – från planering till anpassad service för era behov.

Säkerhet inom IT

Coromatic levererar det mesta som berör säkerhet inom IT. Fysisk IT-säkerhet innebär skydd mot strömavbrott. Det kan vara brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt skydd mot åska och spänningsförändringar i elnätet. De flesta organisationer skyddar sina IT-system mot virusangrepp, men hur skyddad är den fysiska utrustningen i datacentret?


Kontakta oss

Samtycke