Relocation (IT-flytt)

Att flytta hjärtat kan göra ont

Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel. IT-flyttar är inte bara tids- och resurskrävande utan också utmanande och i vissa fall otroligt smärtsamma för den dagliga verksamheten i de fall flytten inte görs under kontrollerade och ordnade former.

Trend
Trenden är tydlig med kvadratmeterpriser som skjuter i höjden, aggressiva förvärvsstrategier, konsolideringar och bolag som behöver skala ner sina verksamheter. Parallellt växer de fysiska IT-miljöerna och blir mer komplexa än tidigare i takt med de ökande verksamhetskraven.

Konsekvens
Allt fler företag väljer att flytta för att kunna driva sina verksamheter vidare på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Att då även behöva flytta hjärtat i hela verksam-heten, IT-miljön, till en annan fastighet utan att påverka den dagliga verksamheten är en utmaning som kan få stora konsekvenser.

Vår rekommendation
Rekommendationen är att låta Coromatic skräddarsy den bästa lösningen för just ert flyttprojekt – vad som är optimalt är individuellt. Lösningen baseras på en noggrann analys av behov och förutsättningar för att identifiera, förebygga och hantera de risker som finns. Behovsanalysen skapar dessutom en samsyn på aktiviteter och möjligheter som projektledaren använder för att skräddarsy den bästa lösningen.

Coromatics projektledare har lång erfarenhet och bred kompetens kring flytt av IT-miljöer och levererar ett effektivt, säkert och lyckat projekt via Coromatics standardmetod som tagits fram efter Best Practice.


Kontakta oss

Samtycke