Site management

Outsourcing av funktionalitet

Med Site Management outsourcar organisationen hanteringen av anläggningens funktioner till Coromatic. Coromatic tar ansvar för att representera er organisation inom alla aspekter av att säkra anläggningen – som incident – hantering, resultatrapportering och kapacitetshantering, samt budgetering och i livscykelhantering för all utrustning som ingår i anläggningen eller funktionen. Genom överenskomna servicenivåer och straffavgifter behåller kunden kontrollen. Det här verksamhetsalternativet ger kunden bättre finansiella prognoser, lägre tekniska risker och en löpande kontroll och över underhåll och andra tjänster som utförs på plats i anläggningen.

Vad ingår?

  • Incidenthantering
  • Hantering av team och leverantörer
  • Livscykelhantering inkl. garantier
  • Arbetsorder och projektledning
  • Hantering av regelefterlevnad
  • Hantering av servicenivåer
  • Optimering och automatisering
  • Dokumenthantering
  • Övervakning av anläggningsövervakning och löpande rapportering
  • Kapacitetshantering

Kontakta oss

Samtycke