Site Operations

Genom Site Operations tillhandahåller Coromatic inte bara drift av anläggningarna, utan tar även kontrollen och utförandeansvaret för tjänsterna i anläggningen.

Coromatics certifierade personal ansvarar för de löpande tjänsterna som utförs på anläggningen. Dessa spänner från planerat och korrigerande underhåll till revisioner av regelefterlevnad eller andra nödvändiga tjänster. Genom användning av överenskomna servicenivåer och straffavgifter behåller kunden kontrollen.

Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet

Coromatic tar ansvar för samtliga tjänster som utförs på anläggningen för att optimera anläggningens funktioner i stället för att bara driva den till lägsta möjliga kostnad – ett ansvar som sträcker sig över hela anläggningens livscykel samtidigt som det säkerställer att den uppfyller branschstandarder och lever upp till intressenternas krav.

Site Operations gör det möjligt för kunderna att fokusera på sin kärnverksamhet och det finns därför inte samma kundbehov av egen teknisk personal på den verksamhetskritiska anläggningen.

Coromatic Site Operations

  • Site Management
  • Tjänster som utförs på plats i anläggningen
  • SLA-baserat åtagande med straffavgifter
  • Inget beroende av nyckelpersoner
  • Effektmål och tydlig kostnadskontroll
  • Nyckeltalsstyrning med KPI
  • Renewable Energy Factor och PUE

Kontakta oss

Samtycke