Smart hands

Frigör din personal med smart hands. Smart och effektivt!

Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

Trend

Arbetsuppgifterna inom en IT-miljö och ett datacenter har både ökat och blivit mer diversifierade med allt från analysarbete och projektledning till installationer, patchning och märkning. Detta gör det svårt för kunden att resursoptimera med befintlig personal utan negativ påverkan på övrig verksamhet.

Konsekvens

Resurshanteringen blir både ineffektiv och dyr när överkvalificerad personal tvingas till enkla insatser. Att ha teknisk kompetens som snabbt kan utföra enklare åtaganden, rapportering och förändringar i datacentret med snabb inställelsetid har blivit en ekonomisk och verksamhetskritisk utmaning.

Vår rekommendation

Rekommendationen är att i samråd med Coromatic se över behovet på respektive site i kombination med det befintliga resursutnyttjandet.

Översynen kommer ge en bra bild över nuläget men samtidigt svara på om alternativkostnaden med externa resurser, så kallade Smart Hands, är ett bättre ekonomiskt alternativ. Baserat på analysens resultat presenteras ett lösningsförslag som ger kunden trygghet och rätt kompetens på rätt plats.


Kontakta oss

Samtycke