E.ON väljer klimatsmart reservkraft från Coromatic

Coromatic, den ledande leverantören av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation, ska förse energijätten E.ON med reservkraft. Totalt ska Coromatic leverera tre stycken mobila reservkraftverk på vardera 500 kVA. Reservkraftverken tillverkas med de senaste och miljövänliga steg-V-motorerna som minskar emissionerna och som även kan köras med fossilfritt bränsle. Därmed lever de upp till E.ONs högt ställda krav på hållbarhet.

De tre nya verken kommer att bli en del av den flotta av reservkraft som E.ON har utspridd i hela landet för att hantera både planerade och oplanerade avbrott i elnätet. Med närmare 1 miljon elnätskunder i hela Sverige spelar reservkraften en viktig roll för att kunna säkra strömförsörjningen till kunderna.

Vi har en tydlig uppgift i att återställa leveransen till våra kunder så snabbt som möjligt vid oplanerade avbrott och med minsta möjliga klimatavtryck. Vi har därför medvetet valt att avvakta med att upphandla nya reservkraftverk till de nya klimateffektiva steg-V-motorerna fanns på marknaden. Med dessa på plats var Coromatic de som bäst kunde leva upp till våra höga krav på miljö, ljudnivå, kvalitet, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet. säger Peter Lekenmyr, samordningsansvarig reservkraft på E.ON Energidistribution.

E.ON väljer klimatsmart reservkraft från Coromatic

Coromatic har som en del av sin verksamhet egen tillverkning av både mobila och stationära reservkraftslösningar i en mängd olika versioner och utföranden. Företaget har levererat 1000-tals reservkraftslösningar till en mängd olika branscher. Precis som för E.ON har Coromatic ett tydligt hållbarhetsfokus och erbjuder nu även de mer miljövänliga steg-V-motorerna även i stationär reservkraft, liksom support för att hantera fossilfritt bränsle.

– Vi är naturligtvis glada över att få förtroendet att leverera nya reservkraftverk till E.ON. Vi arbetar hela tiden med att se hur våra lösningar kan minska påverkan på klimatet, därför är det naturligtvis mycket glädjande när kunderna ställer tuffa miljökrav i upphandlingarna, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power på Coromatic.

För mer information, kontakta
Robin Carlsson, affärsområdesansvarig Critical Power, Coromatic.
Tel: +46 703 19 39 69
robin.carlsson@coromatic.se