Fortlax datacenter, driftstabilitet och kostnadseffektivitet

Fortlax, med digital placering mitt i världen och fysisk placering i Piteå, är norra Sveriges ledande datacenteraktör. Företaget erbjuder både molntjänster och traditionell colocation till svenska och internationella kunder. Fortlax har idag tre datacenter i drift i sitt campus. Som en viktig del av sin tillväxtstrategi har företaget beslutat att man ska lägga all sin kraft på att erbjuda kunder olika värdeadderande it-tjänster inom datacentret.

– Intresset för våra klimatsmarta datacentertjänster och lösningar för molntjänster och hosting är mycket stort och vi växer kraftigt, säger Anders Berglund Hansius, vd och grundare av Fortlax.