Kravet på UPS-system när det gäller redundans, tillgänglighet och skalbarhet ökar vilket gör modulära UPS-system mycket intressanta. Tidigare var det främst inom IT och datorhallar, men nu ökar intresset för detta även inom övriga segment som industri, sjukvård och järnväg med flera.

Fördelar och möjligheter med modulärt UPS-system

  • Anpassa kapaciteten efter de förändrade effektbehoven över tid
  • Kompakta system med redundans (endast ett chassi)
  • Kort tid från fel till åtgärd, ingen felsökning eller reparation på plats