Ladda ner

Whitepaper

 • Coromatic Operation Center

  Operation Center

  Service description

  Today, monitoring of critical applications and systems is vital in most industries. The possibility of continuously receiving indications and alerts is often key for avoiding crises and for maintaining high accessibility. Research shows that initial efforts of smart alarm management can reduce total alarms with 40-50%. The Operation Center is based on an intelligent cloud platform that monitors and provides insight into the mission-critical infrastructure. A transparency that makes previously unobserved but important information available.

  Ladda ner Operation Center

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic white paper - Site Management Survey 2020

  Site Management Survey 2020

  Pandemic has little effect on risk awareness in Nordic companies

  As services, processes and everyday life become increasingly digitized, availability could be the difference between success or total failure. The pandemic has highlighted the necessity of a robust digital infrastructure as many office workers now run their everyday operations from home. Basic resources such as power and network supply have become even more critical. However, the prevailing worldwide health crisis also affects the human resources needed to keep operations running, and a shortage of key staff could currently constitute the most vulnerable component of the infrastructure ecosystem.

  Ladda ner Site Management Survey 2020

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Site Management Survey 2019

  Site Management Survey 2019

  Are you building your digital future on a weak foundation?

  More and more companies are adopting digital strategies to keep up with the competition or try to disrupt markets. Driven by new technology and forever changing the way we work, affecting even the core business models of companies, digitalization is on most decision makers agenda.

  Ladda ner Site Management Survey 2019

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper - Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Coromatic Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework

  Coromatic har satt samman ett program för kvalitetsstyrning och drift av datacenter och annan verksamhetskritisk infrastruktur. Programmet har donerats till Open Compute Project (OCP) och är fritt att använda för att öka kvaliteteten i arbetet med verksamhetskritiska anläggningar. Avsikten är att sprida programmet för att öka effektiviteten i arbetet och kodifiera effektiva processer och rutiner.

  OCP erbjuder en plattform för att öppet dela standarder och rutiner och har sin förebild inom mjukvaruindustrin. Syftet med detta whitepaper är att göra Coromatics tjänster kända samtidigt som vi uppmuntrar till inkludering av OCP programmet i alla utvecklingsprojekt. Om du inte känner till Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework är det dags att orientera sig.

  Ladda ner Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic case study - I skuggan av molnet

  I skuggan av molnet

  Framtida datacenter, moln och riskhantering

  Vilka typer av datacenter kommer att finnas i framtiden och kan vi utifrån en
  nulägesrapport bilda oss en uppfattning om vad som krävs för att utveckla
  stabila driftorganisationer? Datacenter kommer att vara en verksamhetskritisk
  resurs lång tid framöver. Nya affärskrav bestämmer hur vi optimerar driften av
  IT och datacenter utifrån nya förutsättningar. Lösningar kring energieffektivitet,
  integration av teknologier och Edge computing kommer att forma våra framtida
  datacenter. Vilka är de trender vi tydligt ser som påverkar hur vi bygger nytt och
  använder befintliga datacenter på bästa sätt?

  Ladda ner I skuggan av molnet

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Site Management Survey 2018

  Site Management Survey 2018

  The bumpy road to a digital future

  This year’s survey focuses on the critical success factors for transforming and running a highly digitized business. With the introduction of Internet of things and edge computing, customers are today facing old challenges in a new world of increased communication to and with critical resources. How well are investments in critical infrastructure aligned to enterprise business strategy? Are companies prepared to expand their business into new arenas, i.e. will their critical infrastructure support the updated business models?

  Ladda ner Site Management Survey 2018

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - strategier för digitalisering

  Strategier för digitalisering

  Vad är Edge Computing?

  Edge Computing påverkar redan företag och organisationer. Tekniken innebär nya stora affärsmöjligheter för bättre service, ökad effektivitet och reducerade kostnader. Det kommer dock att krävas vissa förutsättningar för att ta i anspråk ny teknologi och börja använda den i verksamhetsutvecklande syfte. I detta whitepaper tittar vi närmare på hur man kan ta sig an Edge Computing.

  Ladda ner Strategier för digitalisering

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - Strategi för energieffektivitet 24//

  Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Hur ska hanteringen se ut?

  Energieffektivitet har förhållandevis länge funnits på agendan i de flesta verksamheter. Hur ska den fortsatta strategin se ut för att fortsätta inhämta besparingar i energi- och miljöhänseende och är inte det mesta redan känt kring hur man skapar en energieffektiv verksamhet? Ställer inte miljöer med hög tillgänglighet särskilda krav på energiarbetet och hur ska hanteringen se ut?

  Ladda ner Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper. Site management survey 2017

  Are you in control?

  Critical facilities site management survey 2017

  Digitalization enables things we could once only dream of, while at the same time challenging traditional business models. Although digitalization brings many new opportunities, it places entirely new demands on infrastructure, with seemingly basic aspects as power supply and data communication becoming crucial for maintaining enterprise operations.

  Do you want to be invited to our next survey, please contact goran.egnell@coromatic.com

  Ladda ner Are you in control?

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2016, Mind the gap

  Mind the gap

  Critical facilities site management survey 2016

  In March 2016, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Manager Survey. More than 330 site managers from organizations in 24 different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations.

  Ladda ner Mind the gap

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2015

  Critical facilities

  Site management survey 2015

  In 2015, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Management Survey. More than 100 site managers in different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations. The questions spanned the areas of business dependency, business demand and budgeting of sites, both for operations and site investments.

  Ladda ner Critical facilities

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical faclilities site management survey 2016

  24/7 uptime

  Vad händer om verksamheten går ner?

  I vår allt mer digitaliserade värld, blir infrastrukturen som sköter datatrafiken ännu mer central. Från att nätverks- och datakommunikationen tidigare varit lika med ett datacenter i källaren, har dess betydelse blivit alltmer central och kan idag liknas vid aortan som flödar genom hela verksamheten.

  Ladda ner 24/7 uptime

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper In the shadow of the cloud

  In the shadow of the cloud

  Yesterday, today and tomorrow

  Many companies today are contemplating moving into the cloud, either partially or through fully outsourcing their IT services and operations. Many more are already in the cloud. They are seeing the cost benefits of receiving cheaper IT-services, applications, functions and storage via cloud access through the internet rather than via the on-site in-house managed services of old.

  Ladda ner In the shadow of the cloud

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Energioptimering

  Energioptimering

  Enkelt sätt att spara miljö och pengar

  Datacenterbranschen har under flera år jobbat med olika lösningar för att minska miljöpåverkan. Initialt pratade man om ”grön IT”, det vill säga att elen som försörjde centret skulle vara ”grön” i bemärkelsen att den härstammade från förnyelsebara källor som sol, vind eller vatten. Idag är möjligheterna långt mer sofistikerade, likaså mätmetoderna. Särskilt som kunder och slutkonsumenter i allt större utsträckning efterfrågar klimatsmarta lösningar i alla led.

  Ladda ner Energioptimering

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper CF study Nordic Hospitals

  CF study

  Nordic hospitals market trends and associated risks

  In 2015, Coromatic Group concluded a Critical Facilities study covering the years 2000-2013. The scope was of the Nordic hospital market and its reliance on two mission critical functions, power and communications, taking into consideration the increased amount of data being processed in different systems.

  Ladda ner CF study

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Upphandling av verksamhetskritiskt infrastruktur som tjänst

  Upphandling

  Verksamhetskritisk infrastruktur som tjänst

  Begreppen ”as a service”, funktionsavtal och ”SLA based services contracts” har under de senaste tio åren kommit att dominera IT industrin alltmer såväl inom mjukvara som IT-drift. Inom verksamhetskritiska anläggningar och fysisk infrastruktur har utvecklingen inte gått riktigt lika snabbt, trots att det är en betydande del av marknaden som efterfrågar dessa typer av tjänstebaserade kontrakt även för infrastruktur. Istället hanteras fortfarande många upphandlingar som traditionella entreprenader då det är vad man varit van vid att göra sedan tidigare.

  Ladda ner Upphandling

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Visa fler Whitepaper

Case studies och referenser

 • Reservkraften kritisk när Region Sörmland bygger framtidens sjukhus

  Region Sörmland satsar flera miljarder kronor under en tioårsperiod på att modernisera länets sjukhus för framtidens vård. Det innebär ny- och ombyggnad av sjukhusen i både Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. De nya moderna sjukhusen ställer höga krav på ständig och avbrottsfri tillgång till el. Här har Coromatic bidragit med nya robusta reservkraftsystem för att säkra upp verksamheten. Läs mer

 • Löpande service gav input kring ny kyllösning

  Marknaden för IT-drift och serverhosting är het. Och allt fler vill lägga sin data i svenska datacenter. Mot den bakgrunden ser Hostek, med ett stort datacenter i svenska Kungälv, positivt på framtiden. Men i den befintliga anläggningen satte ett kylsystem delvis från 1980-talet stopp för expansion. Tills man vände sig till Coromatic för att uppgradera till en klimatsmart lösning med tillväxtmöjligheter. Läs mer

 • Styrsystemsbyte säkrar temperaturkänslig verksamhet

  Läkemedelsdistributören Tamros anläggning i Umeå ser till att livsviktiga mediciner finns på plats och håller rätt temperatur där och då vården behöver dem. Verksamheten måste upprätthållas varje dag, året om. Med Coromatics hjälp har Tamro nyligen bytt ut styrsystemet för anläggningens reservkraft. Eftersom det gjordes under pågående drift i en affärskritisk verksamhet är det närmast att liknas vid ett avancerat kirurgiskt ingrepp. Läs mer

 • Ökad kontroll med eget datacenter

  När Täby kommun planerade för ett nytt kommunhus lämnades inget åt slumpen; arkitektur, planlösning och teknik skulle bidra till kommunens ambition att vara en tillgänglig och öppen organisation för sina 70 000 invånare. Det nya kommunhuset skulle vidare vara en trivsam och effektiv arbetsplats, vars utformning skulle bidra till den kommunala förvaltningens förnyelse och utveckling. Läs mer

 • Kostnadseffektiv riskanalys på distans

  Åländska Crosskey utvecklar och levererar system för kort och transaktioner till banker både i Sverige och Finland. En stor del av Finlands samlade transaktioner går genom något av Crosskeys system, som är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken. De regulatoriska kraven på bankverksamheter ökar hela tiden från myndigheterna på båda sidor om Östersjön, men organisationen behöver också uppfylla olika standarder som ISO27000 (informationssäkerhet) och PCI-DSS (säkra kortbetalningar). Läs mer

 • Verksamhetsstrategi med ett nytt kontor

  Coromatic hjälpte EY förverkliga sin verksamhetsstrategi med ett nytt kontor EY är en av Sveriges och världens ledande rådgivare inom skatt, revision, management och transaktionsstrategier. En ny global verksamhetsstrategi med devisen ”building a better working world” skulle implementeras, och då uppstod behovet av att hitta ett nytt kontor där lokalerna kunde fungera som en katalysator för den globala strategin i Sverige. Läs mer

 • Bättre arbetsdag med hjälp av Coromatics service

  Interlans fokus är att hjälpa kunderna att både genomföra digitala strategier och drifta lösningarna. För att kunna lägga all kraft på detta och samtidigt säkerställa att datacentrets komplexa lösningar fungerar och underhålls efter alla krav och regler som finns, skrevs vi ett serviceavtal med Coromatic. Läs mer

 • Norway’s potentially most important data center

  Norway’s potentially most important data center ensures that Norwegian grocery stores are always stocked with food. NorgesGruppen is Norway’s largest trading house and has retail and wholesale within groceries as its core business. They have around 1800 affiliated grocery stores, including brands as Kiwi, Meny, as well as several of the kiosk franchises in the country. Läs mer

 • Hållbar och energieffektiv kylning

  Förpackningsspecialisten Tetra Pak har verksamhet i 160 länder världen över. I Lund, där allting en gång startade, har företaget i dag sitt huvudsakliga fokus på forskning- och utveckling. När de snabbt behövde uppgradera sin serverkapacitet fick Coromatic uppdraget att säkerställa en hållbar och energieffektiv kylning av anläggningen. Läs mer

 • Verksamhetskritisk infrastruktur i nytt kontor

  Coromatic får nyckelroll för att säkra verksamhetskritisk infrastruktur på Discovery Networks nya kontor. En gigant inom realtids tv och play tjänster, globalt och i Sverige Discovery Networks Sweden är en del av Discovery Inc., som är världsledande inom verklighetsbaserad tv och som når över 3 miljarder tittare i drygt 220 länder och territorier, på 50 olika språk. Läs mer

 • Säkrad kraftförsörjning i automatiserat lager

  Bileko Car Parts (BCP), som är en del av Mekonomen Group, levererar reservdelar och tillbehör till såväl Mekonomens som MECAs verkstäder samt andra koncept inom Mekonomen-koncernen. Som en del i den snabba service som både Mekonomen och MECA erbjuder till sina kunder, spelar BCP en viktig roll i försörjningskedjan och ifrån deras lager skeppas reservdelar och komponenter ut till verkstäderna upp till tre gånger per dag. Läs mer

 • Säkring av digital infrastruktur och framtid

  Botkyrka Stadsnät ansvarar för att förse kommunen, privatpersoner och företagare inom Botkyrka kommun med ett robust stadsnät. Bolaget har sedan 2008 kontinuerligt expanderat fibernätet och har idag strax över 20 000 anslutningar. Läs mer

 • Nytt styrsystem säkrar reservkraften

  Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag som erbjuder privatpersoner och företag en helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Östgöta är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Bolaget har över 230 000 kunder och finns representerade i hela Östergötland med sju lokalkontor och totalt mer än 300 medarbetare. Läs mer

 • Reservkraft säkrar avbrottsfri drift för Green Mountain

  Green Mountain grundades 2013 och designar, bygger och driver världens säkraste datacenter. Ett av datacentren ligger i Rennesøy utanför Stavanger, och det andra finns i Rjukan i Telemark. Co-location är en trend som växer starkt, och Green Mountain planerar att bygga ett tredje datacenter inom en snar framtid. Green Mountain har kunder inom flera segment, bland annat bank och finans, hälsosektorn och molntjänster. De lösningar som tillhandahålls är på en så hög säkerhetsnivå att de aldrig får drabbas av driftsavbrott. Läs mer

 • Säker vård för en digital framtid

  Region Östergötland med 12 000 anställda ansvarar för merparten av sjukvården och specialistvården för de drygt 450 000 invånarna i Östergötland. För att möta vårdbehovet finns det i regionen tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnervisjukhuset i Norrköping samt lasarettet i Motala. Dessutom driver regionen 36 egna vårdcentraler och 40 tandvårdskliniker. Läs mer

 • Klimatsmart datacenter säkrar digitaliseringen av Trollhättan

  Kommunalägda Trollhättan Energi levererar klimatsmart energi till både hushåll, företag och fordon och de säkerställer att kommuninvånarna har rent vatten i kranen och tar hand om avlopp och sopor. Dessutom ansvarar företaget för driften av det lokala stadsnätet i Trollhättans kommun vars kunder är kommunala bolag, operatörer och innehållsleverantörer. Läs mer

 • Data center as a Service

  Power is one of the largest vendors of electronics in Norway, with shops all over the country, as well as providing a web shop. Power Norge AS is a subsidiary of Power International, which is a Nordic group. The parent company and all group functions are based in Norway. Power offers a wide range of products for household appliances, kitchen appliances, computers, mobile phones, televisions, etc., at competitive prices. Läs mer

 • Coromatic delivers emergency power to operating rooms

  Bærum Hospital is located in Sandvika in Akershus County, and is among the 10 largest hospitals in Norway. The oldest building is from 1924, whereas the new building was erected in 2006. The hospital provides myriad services, from surgery and emergency services to labour and delivery, and the hospital also plays host to an active research community. Vestre Viken Health Trust is the owner of the hospital, which has approx. 2300 employees. Läs mer

 • Säkring av digitalisering med klimatsmart datacenter

  Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Företaget levererar och utvecklar nya lösningar inom energi och stadsfiber och har alltid ett starkt fokus på att göra det hållbart. Som en del av sin stadsnätsleverans erbjuder Göteborg Energi även datacentertjänster och företaget har sedan tidigare ett datacenter i regionen. Läs mer

 • Drift av datacenter säkrar digitala tjänster

  Swedbank är en av Sveriges ledande banker. Banken har 7,3 miljoner privatkunder och över 600 000 företags- och organisationskunder. Hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Bankens storföretagsenhet är även verksam i de övriga nordiska länderna. Swedbank erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar samt rådgivningstjänster, allt förankrat i visionen att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa. Swedbanks huvudkontor är sedan 2014 baserat i Sundbyberg utanför Stockholm. Läs mer

 • A tailored emergency power plant

  The Faroese salmon farm HiddenFjord extends its smolt production capacity with a new recycling plant for larger smolt. Stable power supply is a critical factor for the many fish that the recirculation plant must accommodate, so Coromatic has delivered a new emergency power plant and complemented the existing one. Läs mer

 • Energy-saving renovations

  CGI listened to its customers and further improved energy efficiency in its data centres. The renovation started in small steps to see what benefits could be achieved through cooling optimisation.
  Since the results were even better than expected, CGI decided to upgrade its entire cooling supply chain stage by stage. Läs mer

 • Ökad redundans med ett tredje datacenter

  Lynx Asset Management AB är en fondförvaltare som förvaltar de svenska hedgefonderna Lynx och Lynx Dynamic. Bolaget, som står under Finansinspektionens tillsyn, har ca 70 medarbetare och ägs av grundarna, medarbetarna samt Brummer & Partners, Skandinaviens ledande hedgefondhus. Bland företagets kunder märks stora internationella institutionella investerare samt pensionsförvaltare. Läs mer

 • Gemensam IT-drift

  Som ett exempel på kommunal samverkan inom IT-drift i Sverige, fattade Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun, med totalt ca 40 000 invånare, under hösten 2013 en avsiktsförklaring om att starta en gemensam IT-nämnd. Syftet med IT-nämnden var att samordna de fyra kommunernas IT-system och driften av dessa. Läs mer

 • Värmeåtervinning från datacenter

  GleSYS är en av Sveriges ledande leverantörer av molntjänster och serverhosting med två egna datacenter, ett i Falkenberg och ett i Västberga i Stockholm. Det senare är designat och byggt av Coromatic. Som alla andra datacenterföretag så skapar företagets verksamhet stora mängder värme när luften värms upp från de tusentals servrar som finns i hallarna. Ända sedan starten 1999 har GleSYS haft en vilja att ta tillvara på den överskottsvärme som alstras. Läs mer

 • New regional data center in the North of Norway

  A few years ago, Helse Nord started the process of centralising all IT – operations to create one professional function covering all hospitals and health institutions of the region. Following this, Helse Nord IKT was established in 2006 with the purpose of centralizing all IT - management, operations and development servicing 18 0000 employees daily. After a while it became necessary to coordinate all IT-infrastructure in a completely new data center. Coromatic was given the challenge to build the new data center. Läs mer

 • Moving from heat waste to heat recovery

  Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems, through its brand Climaveneta has recently supplied two heat pumps for Fortum’s district heating in Espoo, Finland. Fortum, a Finnish energy company, will utilize waste heat from a data center and supply the heat into a district heating network. The data center belongs to Ericsson, a multinational networking and telecommunications equipment and services company based in Sweden. Project was managed and supplied by Coromatic. Läs mer

 • Nyckelfärdiga datacenter

  Swedish Space Corporation, eller svenska rymdaktiebolaget (SSC), är med snart 50 år i drift en världsledande och global leverantör som hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. Företaget ägs av den svenska staten och har verksamhet i många olika länder. Dess tjänster möjliggör rymdprojekt inom ett brett spann av områden som exempelvis telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning och jordobservation. Läs mer

 • The new railway station is a groundbreaking project

  There has been a railway station in Holmestrand since 1881. But in 2016 the small city in Vestfold county opened one of the world’s most modern railway stations. The station plays a major role in the infrastructure of the whole region. Läs mer

 • Solid infrastruktur säkrar Swedbank

  Under 2014 flyttade Swedbank sitt huvudkontor från Brunkebergs torg i centrala Stockholm till en helt nybyggd kontorsfastighet på 45 000 kvadratmeter i Sundbyberg utanför staden. Syftet med flytten var att skapa en ny och mer modern arbetsplats för bankens anställda för att motsvara de krav på digitalisering som kännetecknar en modern bankverksamhet. Läs mer

 • Reservkraft till Østfolds Kalnes sjukhus

  Under 2016 togs Østfold fylkes nya regionsjukhus, Østfold Kalnes sjukhus i Sarpsborg, i full drift. Sjukhuset tillhandahåller både specialist- och allmänsjukvård för de 300 000 invånarna i Øsfolds fylke.
  Det nya sjukhuset, som har en yta på totalt 85 500 kvm, har en av Norges största akutmottagningar och kan ta emot upp till 100 akutfall om dagen. 2010 fattade södra och östra Norges hälso- och sjukvårdsmyndighet beslutet att bygga ett nytt sjukhus till regionen. Läs mer

 • Risk för översvämning skyndade på IT-flytt

  Vid en sårbarhetsanalys som Myndigheten för Samhällig beredskap, MSB, gjorde av landstingets verksamhet konstaterades att driftsäkerheten för datorhallen var alldeles för sårbar vid exempelvis en översvämning med sitt läge precis intill Svartån. Läs mer"

 • Färöarna Telekom

  Føroya Tele, det största telekombolaget på det lilla öriket i Nordatlanten, Färöarna, bestående av 18 öar som hyser cirka 50 000 invånare. Dagligen servar operatören 38 000 abonnenter med mobiltelefoni, fast telefoni och bredbandstjänster. Företaget erbjuder också hostingtjänster för företag och
  organisationer. Läs mer

 • Hade inte allting fungerat, hade inget fungerat.

  Den nya, gröna datorhallen i Växjö var resultatet av ett samarbete mellan Wexnet, Växjö kommun, Kronobergs läns landsting och företaget Visma och är en symbol för såväl framtidens gröna IT som för Växjös viktiga klimatsatsningar. Läs mer

 • Säkerställning av data- och telekommunikation

  Vattenfall är en av Europas största elproducenter och hade 2014 en nettoomsättning på över 165 miljarder sek och drygt 31 000 anställda. Företaget producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Vattenfall ägs till 100 % av den svenska staten. Läs mer

 • Livskritisk kraftförsörjning

  Södersjukhuset, SÖS, är som ett samhälle i sig. Med över 100 avdelningar och mottagningar skapas en vårdkedja som bildar hela livets sjukhus. Som akutsjukhus tar SÖS emot cirka 145 000 akut sjuka personer varje år och omkring 70 procent av kirurgklinikens patienter är akutfall. Fler än 7 000 barn föds på BB och skapar en av landets största förlossningsavdelningar. Alla dessa verksamheter måste fortgå även när det blir strömavbrott för en kortare eller längre tid. Läs mer

 • Utveckling med säker kraftförsörjning

  Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. En av dem, Bromma Stockholm Airport, står nu inför en stor upprustning där Coromatic har anlitats för installation av UPS och reservkraft. Läs mer

 • Kamp mot klockan vid sårbar IT-flytt

  Som leverantör av bland annat mjukvarulösningar som ger den globala finansbranschen tillträde till världens börser, var det mycket som stod på spel när hela Orc Groups IT-infrastruktur med över 100 serverar skulle flyttas till den nya hallen i Stockholm. Läs mer

 • Ett futuristiskt datacenter

  När Fido, animeringsföretaget som gett liv till såväl Tele2- Frank som till vampyreffekterna i ”Låt den rätta komma in”, köptes upp av Forestlight Entertainment blev flytten från det urväxta tegelhuset i Eriksdal ett faktum. Hela mediekoncernen skulle nu sitta tillsammans i nybyggda Monopolet på Söder i Stockholm. Läs mer

 • Komplett serverhall på två månader

  Som chef för IT-avdelningen på bilsäkerhetsföretaget Autolivs huvudkontor i Stockholm, var Mikael Marbenius uppdrag solklart när kontoret skulle flytta till nya, helrenoverade lokaler ett kvarter bort:
  att få ett nytt serverrum på plats. Läs mer

 • IT-flytt gav oväntade resultat

  När konsultföretaget Ansvarsbesiktning AB skulle flytta till nya och större lokaler anlitade de Coromatic som tidigare levererat utrustning till deras serverhall. Företaget hade vuxit kraftigt vilket medfört att deras IT-infrastruktur blivit mer avancerad och komplex. Förutom att uppgradera och säkra sin IT-utrustning, ville de att Coromatic skulle ta det totala ansvaret för hela IT-flytten. Läs mer

 • Helt grönt datacenter

  När kommun, landsting och näringsliv i Växjö gick ihop för att skapa en gemensam datacenterlösning blev resultatet grönt och redundant från topp till tå. En lösning som går hand i hand med Coromatics vision om att alltid ta tillvara på de resurser som finns och att hitta kreativa lösningar för att skapa en hållbar utveckling inom branschen. Läs mer

 • Datacenter på kärnkraftsområde

  Ringhals hade vuxit ur sitt datacenter från 80-talet, det levde inte heller upp till många av de nya regler för datacenter-säkerhet som kärnkraftsområdet idag kräver. Under tre års tid gjordes en noggrann utredning, där beslutet blev att både renovera den gamla hallen – och att bygga en ny. Det blev starten på ett vanligt datacenterbygge, på ett alldeles ovanligt säkerhetsområde. Läs mer

 • En av Sveriges största infrastruktursatsningar

  Lunds universitet kommer snart att stå som värd för världens främsta forskningsanläggning inom synkrotronljus. Nu byggs det nya laboratoriet MAX IV som tillhör Sveriges största infrastruktursatsningar någonsin inom forskning med en budget på cirka tre miljarder kronor.
  Projektet möjliggörs tack vare mer än 25 års framgångsrik forskning på det befintliga laboratoriet MAX-lab. Coromatic har fått förtroendet att designa, bygga och säkra all kritisk datakommunikation för den nya forskningsanläggningen MAX IV. Läs mer

 • Bra, brett och långsiktigt

  Två datorhallar blev en när SkiStar centraliserade sin drift och placerade en toppmodern datorhall i Åre. Med ett högt satt miljöfokus har SkiStar och Coromatic byggt en datorhall som på ett innovativt sätt utnyttjar den naturliga omgivningen. Läs mer

 • Avbrottsfri kraft och kyla

  Rigshospitalet Glostrup är Danmarks största och högst specialiserade sjukhus. Inför en utbyggnad på 20 procent av sjukhuset har de valt att anlita Coromatic som partner för design, konstruktion, underhåll samt drift av sjukhusets nya kraft- och kylanläggning. Läs mer

 • Visa fler Case studies och referenser

Produktblad

 • 1-11 kVA

  Netys RT är dubbelkonverterande online UPS-, spännings- och frekvensoberoende enligt klass VFI-SS-111, vilket innebär att er last alltid är skyddad och aggregaten levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på utgången.

 • Ljudlös reservkraft

  Som standard i våra Non Sonus-aggregat ingår alltid batteribrytare, elektronisk varvtalsreglering, fasning mot nät, parallellkörning med andra aggregat, motorvärmare, laddningslikriktare, inkoppling av extern tank, oljelänspump, avtappningskran kylvätska, belysning i motorutrymme och vid uttagscentral, galvaniserat chassi och överbyggnad i sandwich material. Varvtalsstyrda elektriska fläktar av 3D-typ för extremt låga ljudnivåer.

 • Alltid uppkopplad och fri som en fågel

  De trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och videosamtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

 • Frigör din personal. Smart och effektivt!

  Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

 • Arbeta där du är!

  Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

 • Människan är mer mobil än någonsin. I dubbel bemärkelse!

  Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen
  har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

 • Att flytta hjärtat kan gör ont.

  Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel. IT-flyttar är inte bara tids- och resurskrävande utan också utmanande och i vissa fall otroligt smärtsamma för den dagliga verksamheten i de fall flytten inte görs under kontrollerade och ordnade former.

 • Grunden till all datatrafik – den fysiska kabeln

  Idag skickar vi mer data än någonsin, våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

 • Datacentrets flygledartorn

  Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

 • Konferensrummet – den viktigaste kontorsytan

  Möten är en stor del av vår vardag och konferensrummen används flitigt för både interna och externa sittningar. Att under mötet kunna dela dokument, presentera, höras och synas på ett högkvalitativt och enkelt sätt är idag en förväntan som sällan slår in när undermålig teknik skapar utmaningar.

 • Kyl inte, led bort värmen

  Utvecklingen av hårdvara har accelererat de senaste åren med högre prestanda som resultat - och därmed också ökad effekt och värmeavgivning som konsekvens. Dessutom konsolideras och förtätas hårdvaran genom t ex blade, vilket gör att värmeavgivningen ökar ytterligare per
  rack och kvadratmeter.

 • Coromatic TN-serien

  TN 10/15/20 är Coromatics beteckningar på standardmoduler som är anpassade för exempelvis kommunikationsapplikationer, pumpstationer och andra teknikrum. TN Serien består av Coromatics egentillverkade sandwichpanel som ger en stark och lätt konstruktion med god isolering och miljötålighet. Den är försedd med värme och kyla samt avbrottsfrikraft i olika konfigurationer.

 • Visa fler Produktblad

Produktguider

 • Stort urval av produkter och skräddarsydda lösningar

  Power används som en allmän term för matningsspänningar i form av DC (likström) vid ingången och eller utgången. Coromatic levererar strömförsörjning och laddare AC/DC, omvandlare DC/DC-inverter DC/AC- och kundspecifika DC-lösningar och UPS med olika typer av batterilösningar. Vi tillhandahåller även ettsStort urval av bla. rack, golv- och väggskåp, transformatorer, switchar och frekvensomvandlare.

 • Visa fler Produktguider

Broschyrer

 • Driftlarm och övervakning

  För att undvika att eventuella driftstörningar i en anläggning ska kunna leda till stora problem och få allvarliga konsekvenser – så behövs ett system för driftövervakning för att säkerställa att nödvändiga åtgärder hinner utföras i rätt tid. Ett driftövervakningssystem ger en övergripande status för anläggningen – där normala nivåer indikerar att allt är normalt och att andra avvikande nivåer genererar varningar eller larm som berättar att någonting behöver ses över och hanteras.

 • Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt

  Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt, affärsprocesser såväl som olika företagsövergripande funktioner. I detta är det självklart att vi hela tiden kan arbeta från olika platser och alltid vara uppkopplade. Inte minst på kontoret där vi tar för givet att vi kan röra oss från olika möten, gemensamma ytor och tillbaka till skrivbordet utan att tappa kontakt med nätverket och viktiga system.

  Och behoven kommer bara att öka i takt med att allt fler flyttar system och tjänster till molnet. På samma sätt har idag de allra mest moderna byggnaderna kaffemaskiner, toaletter och belysning som drivs av IP-styrda funktioner. I takt med att utvecklingen fortsätter kommer allt som kan att digitaliseras, och vi förväntar oss att alla funktioner och system alltid är tillgängliga.

 • Datacenter för alla behov

  Idag är tillgången till data en avgörande faktor i alla delar av livet, för alla företag, myndigheter och samhällstjänster. Det finns helt enkelt inget utrymme för störningar i datatrafiken.
  Samtidigt finns det en uppsjö av olika tjänster, applikationer och system som styr hur vi kommer åt data samt en mängd olika leveransmodeller där data lagras, vare sig det handlar om molntjänster eller egen IT-infrastruktur. Oaktat detta kommer data idag och i framtiden alltid behöva distribueras och lagras från en fysisk plats och det är här datacentret kommer in i bilden. Likt hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags eller myndighets nätverk.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy.

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • Vi hanterar driften av era verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll hos nästan alla dagens organisationer. I vår digitaliserade värld finns inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten. För de flesta organisationer är driften av verksamhetskritiska anläggningar i sig ingen kärnverksamhet, men det är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

 • Service dygnet runt för dina verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande för driften i nästan alla verksamheter idag. I vårt digitaliserade samhälle finns inget utrymme för strömavbrott eller störningar i datakommunikationen. För att säkerställa rätt underhållsnivå i rätt tid och garantera hög driftsäkerhet krävs professionell service. Därför har Coromatic som ambition att hjälpa verksamheter av alla storlekar att säkerställa kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation för oavbruten drift dygnet runt.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar framåt.

 • Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

  Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.

 • Avbrottsfri kraft och reservkraft

  Critical Power är ett samlingsnamn för de system som säkerställer avbrottsfri och störningsfri elkraft, vilket är helt nödvändigt för att en verksamhet ska fungera över längre tid. I och med den snabba digitala utvecklingen och behovet av tillförlitlig elkraftsförsörjning, har området Critical Power också blivit allt viktigare. Vad vi ser idag är att allt fler funktioner blir verksamhetskritiska, vilket gör att frågan kring kraftförsörjning och reservkraft får en allt högre prioritet.

 • 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden and offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

 • Visa fler Broschyrer

Kontakta oss

Samtycke