Ladda ner

Whitepaper

 • Coromatic whitepaper - Effektbrist - Säkerställ robust elförsörjning för din verksamhet

  Effektbrist

  Säkerställ robust elförsörjning för din verksamhet

  Sårbarheten i samhällets kritiska infrastruktur ökar. Mot den bakgrunden är risken för fler elavbrott betydande. I kombination med en ökad elanvändning är det även en överhängande risk att den el som produceras inte räcker till och effektbristen blir en realitet.

  Ladda ner Effektbrist

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Operation Center

  Operation Center

  Service description

  Today, monitoring of critical applications and systems is vital in most industries. The possibility of continuously receiving indications and alerts is often key for avoiding crises and for maintaining high accessibility. Research shows that initial efforts of smart alarm management can reduce total alarms with 40-50%. The Operation Center is based on an intelligent cloud platform that monitors and provides insight into the mission-critical infrastructure. A transparency that makes previously unobserved but important information available.

  Ladda ner Operation Center

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic white paper - Site Management Survey 2020

  Site Management Survey 2020

  Pandemic has little effect on risk awareness in Nordic companies

  As services, processes and everyday life become increasingly digitized, availability could be the difference between success or total failure. The pandemic has highlighted the necessity of a robust digital infrastructure as many office workers now run their everyday operations from home. Basic resources such as power and network supply have become even more critical. However, the prevailing worldwide health crisis also affects the human resources needed to keep operations running, and a shortage of key staff could currently constitute the most vulnerable component of the infrastructure ecosystem.

  Ladda ner Site Management Survey 2020

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Site Management Survey 2019

  Site Management Survey 2019

  Are you building your digital future on a weak foundation?

  More and more companies are adopting digital strategies to keep up with the competition or try to disrupt markets. Driven by new technology and forever changing the way we work, affecting even the core business models of companies, digitalization is on most decision makers agenda.

  Ladda ner Site Management Survey 2019

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper - Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Coromatic Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework

  Coromatic har satt samman ett program för kvalitetsstyrning och drift av datacenter och annan verksamhetskritisk infrastruktur. Programmet har donerats till Open Compute Project (OCP) och är fritt att använda för att öka kvaliteteten i arbetet med verksamhetskritiska anläggningar. Avsikten är att sprida programmet för att öka effektiviteten i arbetet och kodifiera effektiva processer och rutiner.

  OCP erbjuder en plattform för att öppet dela standarder och rutiner och har sin förebild inom mjukvaruindustrin. Syftet med detta whitepaper är att göra Coromatics tjänster kända samtidigt som vi uppmuntrar till inkludering av OCP programmet i alla utvecklingsprojekt. Om du inte känner till Critical Facilities Operations (CFOPS) Framework är det dags att orientera sig.

  Ladda ner Öka effektiviteten i ditt datacenter

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic case study - I skuggan av molnet

  I skuggan av molnet

  Framtida datacenter, moln och riskhantering

  Vilka typer av datacenter kommer att finnas i framtiden och kan vi utifrån en
  nulägesrapport bilda oss en uppfattning om vad som krävs för att utveckla
  stabila driftorganisationer? Datacenter kommer att vara en verksamhetskritisk
  resurs lång tid framöver. Nya affärskrav bestämmer hur vi optimerar driften av
  IT och datacenter utifrån nya förutsättningar. Lösningar kring energieffektivitet,
  integration av teknologier och Edge computing kommer att forma våra framtida
  datacenter. Vilka är de trender vi tydligt ser som påverkar hur vi bygger nytt och
  använder befintliga datacenter på bästa sätt?

  Ladda ner I skuggan av molnet

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Site Management Survey 2018

  Site Management Survey 2018

  The bumpy road to a digital future

  This year’s survey focuses on the critical success factors for transforming and running a highly digitized business. With the introduction of Internet of things and edge computing, customers are today facing old challenges in a new world of increased communication to and with critical resources. How well are investments in critical infrastructure aligned to enterprise business strategy? Are companies prepared to expand their business into new arenas, i.e. will their critical infrastructure support the updated business models?

  Ladda ner Site Management Survey 2018

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - strategier för digitalisering

  Strategier för digitalisering

  Vad är Edge Computing?

  Edge Computing påverkar redan företag och organisationer. Tekniken innebär nya stora affärsmöjligheter för bättre service, ökad effektivitet och reducerade kostnader. Det kommer dock att krävas vissa förutsättningar för att ta i anspråk ny teknologi och börja använda den i verksamhetsutvecklande syfte. I detta whitepaper tittar vi närmare på hur man kan ta sig an Edge Computing.

  Ladda ner Strategier för digitalisering

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic Whitepaper - Strategi för energieffektivitet 24//

  Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Hur ska hanteringen se ut?

  Energieffektivitet har förhållandevis länge funnits på agendan i de flesta verksamheter. Hur ska den fortsatta strategin se ut för att fortsätta inhämta besparingar i energi- och miljöhänseende och är inte det mesta redan känt kring hur man skapar en energieffektiv verksamhet? Ställer inte miljöer med hög tillgänglighet särskilda krav på energiarbetet och hur ska hanteringen se ut?

  Ladda ner Strategi för energieffektivitet 24/7?

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper. Site management survey 2017

  Are you in control?

  Critical facilities site management survey 2017

  Digitalization enables things we could once only dream of, while at the same time challenging traditional business models. Although digitalization brings many new opportunities, it places entirely new demands on infrastructure, with seemingly basic aspects as power supply and data communication becoming crucial for maintaining enterprise operations.

  Do you want to be invited to our next survey, please contact goran.egnell@coromatic.com

  Ladda ner Are you in control?

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2016, Mind the gap

  Mind the gap

  Critical facilities site management survey 2016

  In March 2016, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Manager Survey. More than 330 site managers from organizations in 24 different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations.

  Ladda ner Mind the gap

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical facilities site management survey 2015

  Critical facilities

  Site management survey 2015

  In 2015, Coromatic concluded its annual Critical Facilities Site Management Survey. More than 100 site managers in different countries responded to questions about the maturity of their organizations’ approach to Critical Facilities site operations. The questions spanned the areas of business dependency, business demand and budgeting of sites, both for operations and site investments.

  Ladda ner Critical facilities

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Critical faclilities site management survey 2016

  24/7 uptime

  Vad händer om verksamheten går ner?

  I vår allt mer digitaliserade värld, blir infrastrukturen som sköter datatrafiken ännu mer central. Från att nätverks- och datakommunikationen tidigare varit lika med ett datacenter i källaren, har dess betydelse blivit alltmer central och kan idag liknas vid aortan som flödar genom hela verksamheten.

  Ladda ner 24/7 uptime

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper In the shadow of the cloud

  In the shadow of the cloud

  Yesterday, today and tomorrow

  Many companies today are contemplating moving into the cloud, either partially or through fully outsourcing their IT services and operations. Many more are already in the cloud. They are seeing the cost benefits of receiving cheaper IT-services, applications, functions and storage via cloud access through the internet rather than via the on-site in-house managed services of old.

  Ladda ner In the shadow of the cloud

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Energioptimering

  Energioptimering

  Enkelt sätt att spara miljö och pengar

  Datacenterbranschen har under flera år jobbat med olika lösningar för att minska miljöpåverkan. Initialt pratade man om ”grön IT”, det vill säga att elen som försörjde centret skulle vara ”grön” i bemärkelsen att den härstammade från förnyelsebara källor som sol, vind eller vatten. Idag är möjligheterna långt mer sofistikerade, likaså mätmetoderna. Särskilt som kunder och slutkonsumenter i allt större utsträckning efterfrågar klimatsmarta lösningar i alla led.

  Ladda ner Energioptimering

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper CF study Nordic Hospitals

  CF study

  Nordic hospitals market trends and associated risks

  In 2015, Coromatic Group concluded a Critical Facilities study covering the years 2000-2013. The scope was of the Nordic hospital market and its reliance on two mission critical functions, power and communications, taking into consideration the increased amount of data being processed in different systems.

  Ladda ner CF study

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Coromatic whitepaper Upphandling av verksamhetskritiskt infrastruktur som tjänst

  Upphandling

  Verksamhetskritisk infrastruktur som tjänst

  Begreppen ”as a service”, funktionsavtal och ”SLA based services contracts” har under de senaste tio åren kommit att dominera IT industrin alltmer såväl inom mjukvara som IT-drift. Inom verksamhetskritiska anläggningar och fysisk infrastruktur har utvecklingen inte gått riktigt lika snabbt, trots att det är en betydande del av marknaden som efterfrågar dessa typer av tjänstebaserade kontrakt även för infrastruktur. Istället hanteras fortfarande många upphandlingar som traditionella entreprenader då det är vad man varit van vid att göra sedan tidigare.

  Ladda ner Upphandling

  Vid nedladdning av whitepaper godkänner du att Coromatic får ta kontakt med dig.
 • Visa fler Whitepaper

Produktblad

 • 1-11 kVA

  Netys RT är dubbelkonverterande online UPS-, spännings- och frekvensoberoende enligt klass VFI-SS-111, vilket innebär att er last alltid är skyddad och aggregaten levererar en totalt ren och avbrottsfri spänning på utgången.

 • Ljudlös reservkraft

  Som standard i våra Non Sonus-aggregat ingår alltid batteribrytare, elektronisk varvtalsreglering, fasning mot nät, parallellkörning med andra aggregat, motorvärmare, laddningslikriktare, inkoppling av extern tank, oljelänspump, avtappningskran kylvätska, belysning i motorutrymme och vid uttagscentral, galvaniserat chassi och överbyggnad i sandwich material. Varvtalsstyrda elektriska fläktar av 3D-typ för extremt låga ljudnivåer.

 • Alltid uppkopplad och fri som en fågel

  De trådlösa nätverken har möjliggjort ”Internet of Things” som en del av vår vardag. Vi förutsätter möjligheten att kunna koppla upp våra enheter mot trådlösa nätverk vart vi än befinner oss. Molntjänster, appar, sociala nätverk, chat, spel, streaming och videosamtal är bara några funktioner som kräver ett stabilt trådlöst nätverk.

 • Frigör din personal. Smart och effektivt!

  Dagens IT-miljöer är komplexa och kräver ofta insatser av tekniskt kompetenta resurser för att förändras eller på annat sätt optimeras. Eftersom resursen ska kunna hantera ett brett spektra av uppgifter krävs en bred kunskapsbas och en erfarenhet från fysisk närvaro i ett datacenter, något som inte alltid är så enkelt att hitta.

 • Arbeta där du är!

  Fast eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Oavsett svar ställer den anställde krav på att de tekniska behoven ska tillgodoses oberoende av vart individen väljer att utföra sitt arbete. Strävan efter att gestalta sina lokaler på ett smart och yteffektivt sätt ökar och de fasta arbetsplatserna blir färre. Samtidigt blir rörligheten bland personalen ännu större och detta ställer helt nya krav på kontorets tekniska bestyckning.

 • Människan är mer mobil än någonsin. I dubbel bemärkelse!

  Ett konstant ökat nyttjande av mobiltelefonen innebär idag extrema krav på mobil inomhustäckning samtidigt som aktivitetsbaserade arbetsplatser med mobilitet hos den enskilde anställde skapar ytterligare utmaningar. Kraven på den mobila inomhustäckningen
  har aldrig varit större och kommer fortsätta öka.

 • Att flytta hjärtat kan gör ont.

  Att flytta sin centrala IT-miljö är ett komplext och verksamhetskritiskt projekt som inte får gå fel. IT-flyttar är inte bara tids- och resurskrävande utan också utmanande och i vissa fall otroligt smärtsamma för den dagliga verksamheten i de fall flytten inte görs under kontrollerade och ordnade former.

 • Grunden till all datatrafik – den fysiska kabeln

  Idag skickar vi mer data än någonsin, våra datacenter växer explosionsartat och allt ska gå snabbare. Kraven på fastighetsnätet och spridningsnätet ökar konstant och den fysiska kabeln ska idag transportera mer trafik och i högre hastighet än vad vi tidigare trodde var möjligt.

 • Datacentrets flygledartorn

  Datacentret är hjärtat i verksamheten och man förutsätter full kontroll, styrning och övervakning av densamma. Att förutsätta detta gällande alla servrar, kopplingarna i datacentret, processerna för ändringshantering, den ekonomiska styrningen och för övervakningen utan rätt nivå på DCIM (Data Center Infrastructure Management) innebär stora risker.

 • Konferensrummet – den viktigaste kontorsytan

  Möten är en stor del av vår vardag och konferensrummen används flitigt för både interna och externa sittningar. Att under mötet kunna dela dokument, presentera, höras och synas på ett högkvalitativt och enkelt sätt är idag en förväntan som sällan slår in när undermålig teknik skapar utmaningar.

 • Kyl inte, led bort värmen

  Utvecklingen av hårdvara har accelererat de senaste åren med högre prestanda som resultat - och därmed också ökad effekt och värmeavgivning som konsekvens. Dessutom konsolideras och förtätas hårdvaran genom t ex blade, vilket gör att värmeavgivningen ökar ytterligare per
  rack och kvadratmeter.

 • Coromatic TN-serien

  TN 10/15/20 är Coromatics beteckningar på standardmoduler som är anpassade för exempelvis kommunikationsapplikationer, pumpstationer och andra teknikrum. TN Serien består av Coromatics egentillverkade sandwichpanel som ger en stark och lätt konstruktion med god isolering och miljötålighet. Den är försedd med värme och kyla samt avbrottsfrikraft i olika konfigurationer.

 • Visa fler Produktblad

Produktguider

 • Stort urval av produkter och skräddarsydda lösningar

  Power används som en allmän term för matningsspänningar i form av DC (likström) vid ingången och eller utgången. Coromatic levererar strömförsörjning och laddare AC/DC, omvandlare DC/DC-inverter DC/AC- och kundspecifika DC-lösningar och UPS med olika typer av batterilösningar. Vi tillhandahåller även ettsStort urval av bla. rack, golv- och väggskåp, transformatorer, switchar och frekvensomvandlare.

 • Visa fler Produktguider

Broschyrer

 • Driftlarm och övervakning

  För att undvika att eventuella driftstörningar i en anläggning ska kunna leda till stora problem och få allvarliga konsekvenser – så behövs ett system för driftövervakning för att säkerställa att nödvändiga åtgärder hinner utföras i rätt tid. Ett driftövervakningssystem ger en övergripande status för anläggningen – där normala nivåer indikerar att allt är normalt och att andra avvikande nivåer genererar varningar eller larm som berättar att någonting behöver ses över och hanteras.

 • Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt

  Alla verksamheter är idag digitaliserade på något sätt, affärsprocesser såväl som olika företagsövergripande funktioner. I detta är det självklart att vi hela tiden kan arbeta från olika platser och alltid vara uppkopplade. Inte minst på kontoret där vi tar för givet att vi kan röra oss från olika möten, gemensamma ytor och tillbaka till skrivbordet utan att tappa kontakt med nätverket och viktiga system.

  Och behoven kommer bara att öka i takt med att allt fler flyttar system och tjänster till molnet. På samma sätt har idag de allra mest moderna byggnaderna kaffemaskiner, toaletter och belysning som drivs av IP-styrda funktioner. I takt med att utvecklingen fortsätter kommer allt som kan att digitaliseras, och vi förväntar oss att alla funktioner och system alltid är tillgängliga.

 • Datacenter för alla behov

  Idag är tillgången till data en avgörande faktor i alla delar av livet, för alla företag, myndigheter och samhällstjänster. Det finns helt enkelt inget utrymme för störningar i datatrafiken.
  Samtidigt finns det en uppsjö av olika tjänster, applikationer och system som styr hur vi kommer åt data samt en mängd olika leveransmodeller där data lagras, vare sig det handlar om molntjänster eller egen IT-infrastruktur. Oaktat detta kommer data idag och i framtiden alltid behöva distribueras och lagras från en fysisk plats och det är här datacentret kommer in i bilden. Likt hjärtat i blodomloppet, är datacentret det digitala hjärtat i varje företags eller myndighets nätverk.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy.

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • Vi hanterar driften av era verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation spelar en avgörande roll hos nästan alla dagens organisationer. I vår digitaliserade värld finns inget utrymme för elavbrott eller störningar i datakommunikationen i den löpande verksamheten. För de flesta organisationer är driften av verksamhetskritiska anläggningar i sig ingen kärnverksamhet, men det är något som ställer höga krav och det kan vara kostsamt just för att anläggningarna är verksamhetskritiska. Coromatic har en tjänsteportfölj som avlastar våra kunder och tar ansvar för den löpande driften av verksamhetskritiska anläggningar och säkerställer att de fungerar optimalt 24/7.

 • Service dygnet runt för dina verksamhetskritiska anläggningar

  Stabil kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande för driften i nästan alla verksamheter idag. I vårt digitaliserade samhälle finns inget utrymme för strömavbrott eller störningar i datakommunikationen. För att säkerställa rätt underhållsnivå i rätt tid och garantera hög driftsäkerhet krävs professionell service. Därför har Coromatic som ambition att hjälpa verksamheter av alla storlekar att säkerställa kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation för oavbruten drift dygnet runt.

 • Vi gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott

  Digitaliseringen gör saker möjliga som man bara kunde drömma om tidigare och de traditionella affärsmodellerna utmanas. Digitaliseringen hjälper företag att spara tid och pengar samt göra fler tjänster och produkter tillgängliga till fler kunder, till en lägre kostnad. Vi kommer få se många spännande möjligheter och tillämpningar framåt.

 • Strategisk rådgivning för säker och hållbar verksamhet

  Digitaliseringen utmanar traditionella affärsmodeller och gör saker möjliga som man tidigare bara kunde drömma om. Men digitaliseringen ställer även helt nya krav på infrastrukturen, där till synes basala saker som kraftförsörjning och datakommunikation blir helt avgörande för att överhuvudtaget kunna driva verksamheten. Företag måste fungera 24/7 och ledningen måste ha tillgång till rätt information, var som helst och när som helst.

 • Avbrottsfri kraft och reservkraft

  Critical Power är ett samlingsnamn för de system som säkerställer avbrottsfri och störningsfri elkraft, vilket är helt nödvändigt för att en verksamhet ska fungera över längre tid. I och med den snabba digitala utvecklingen och behovet av tillförlitlig elkraftsförsörjning, har området Critical Power också blivit allt viktigare. Vad vi ser idag är att allt fler funktioner blir verksamhetskritiska, vilket gör att frågan kring kraftförsörjning och reservkraft får en allt högre prioritet.

 • 10-, 20- and 40-foot units

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden and offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.

 • Visa fler Broschyrer