Reservkraft

Säker kraftförsörjning med reservkraft är en förutsättning för alla verksamheter. Ju mer kritisk verksamhet, desto högre krav måste man ställa på säker kraftförsörjning. På Coromatic kan vi erbjuda alla eller valda delar i en reservkraftslösning från konstruktion, projektering och tillverkning till installation, driftsättning och förebyggande underhåll.

För att klara att kraftförsörja hela eller stora delar av verksamheten under ett nätavbrott finns idag ingen annan lösning än en installation baserat på ett eller flera dieselelverk.

Reservkraft utgör en viktig försäkring mot strömbortfall

Som med många andra försäkringar gäller det att hitta den som både kan erbjuda rätt skydd i nuläget och ge en trygg lösning över tid. Coromatic är specialister på detta område.


Coromatic reservkraft

Säker och flexibel kraft

Genetech Flexipower är konstruerad för att vara flexibel, lätt att installera och enkel att underhålla. Aggregatet har hög funktionalitet med exempelvis automatiska lastprov, modemövervakning och inbrottslarm.

Entreprenad

När man planerar för nybyggnad eller tillbyggnad av en reservkraftanläggning tillkommer ofta mycket mer än själva reservkraften. Genom att överlåta hela ansvaret till oss får ni en anläggning som fungerar felfritt och som inte sviker.

Säker kraft för känsliga miljöer

Vid känsliga miljöer som exempelvis filminspelningar, direktsända idrottsevenemang och events ställs det höga krav på strömförsörjningen. För att ljussättningen och all annan utrustning ska fungera måste det finnas aggregat som klarar av de stora påfrestningarna utan att störa ljudupptagningarna med sitt motorljud.

Olika typer av lösningar

Säkra kraftlösningar finns i olika utförande, från mobila till stationära och skräddarsydda efter behov. Stationära aggregat skräddarsys i vår fabrik i Östersund med perfekt balans mellan motorer och generatorer utifrån last.

Containerbyggda aggregat blir ofta en lösning när det uppstår en lokalbrist. Vi gör allt från 20 fots containrar till mycket specialanpassade 40 fots containrar med exempelvis sandfällor, sadeltak, träpanel, ställverk, UPS och separata manöverrum.

Coromatic har utvecklat nya mobila elverk och elaggregat framförallt för nätbolag. Elverken används i huvudsak vid underhållsarbeten men även som reservkraft vid störningar och som backup vid tex TV-sända fotbollsmatcher.


Kontakta oss