Styrsystem

Styrsystem för reservelverk är hjärtat i anläggningen och en mycket vital del  för en säker strömförsörjningsanläggning. Coromatic förser reservkraftsystemen med säkra och sofistikerade mikroprocessbaserad styrutrustningar särskilt anpassade för reservkraftanläggningar med användarvänliga gränssnitt mot operatören.