BACS – Batteriövervakning

Med ett BACS system får man övervakning och reglering av dom individuella batterierna i en slinga.

Övervakning och larm

Genom att man får en överblick på blockspänning, intern impedans och blockens temperatur kan man få förvarning när individuella block får problem. Vid mätvärden utanför inställda toleranser triggas larm via summer, ljudsignal samt kan även skickas via mail, SNMP, SMS (tillval), modbus, lonbus samt profibus (tillval).

Balanserad laddning

Genom shuntning kan BACS systemet balansera laddningen mellan dom olika blocken och på så sätt öka tillförlitligheten och livslängden. Med balanserad laddning ökar man kapaciteten på batterierna då man försäkrar sig om att inte över- eller underladda några block vilket också minskar risken får gasning och sulfatering. Det minimerar också risken att friska block blir skadade av närliggande dåliga block.

Ökad kvalitet på underhållet

Med mer detaljerade mätdata samt dataloggar kan man vid underhåll eller felsökning få en bättre bild av blockens status, samt eventuellt om något gått fel vad felorsaken är. Via Programmet BACS Viewer som finns gratis att hämta på Generex hemsida kan man tanka ur loggar ur BACS systemet och få färdiga rapporter över batteriernas hälsa.

Frågor?

Vill du veta mer om Tillbehör, ring eller skicka ett mail till mig, Johan Renström, telefon. +46-733-32 92 04 eller maila johan.renstrom@coromatic.se