Delphys Xtend GP 200-2400 kVA

DELPHYS XTEND GP är ett skalbart UPS-system som är utformat för att ge full flexibilitet.
Det byggs upp med 200kW kraftblock till önskat effektbehov, maximalt 2,4MW.

Enkelt och säker för tekniker

Effektskalbarhet uppnås genom Xmodule kraftenheter (200kW) som dockas på förkablerade Xbay socklar. All installation sker vi ett tillfälle vilket gör att den elektriska installationen inte påverkas vid senare utbyggnader tack vare de förkablerade Xbay socklarna. Utbyggnad och underhåll av systemet kan ske med lasten skyddad i online läge vilket gör det enkelt och säker för både tekniker och applikationen .

Frågor?

Vill du veta mer om Modulär UPS, ring eller skicka ett mail till mig, Johan Renström, telefon. +46-733-32 92 04 eller maila johan.renstrom@coromatic.se