Containeraggregat

Från standard till specialanpassning

Behov av containerbyggda reservkraftanläggningar har vuxit fram i takt med att det inte alltid går att lösa reservkraftsbehovet inom ramen för befintliga lokaler.Vi gör allt från standard 20 fots containrar till specialanpassade modullösningar innehållande exempelvis ställverk, UPS och separata manöverrum.Flexibla lösningar

Lösningarna är mycket flexibla och kan utformas utifrån varje enskilt behov för aggregat från 10 kVA upp till 3300 kVA samt med ex.vis växlingsautomatik, fördelningsställverk, UPSer mm.


Kontakta oss

Samtycke