Mobila aggregat

Mobila aggregat kan användas för både snabba insatser vid driftsstörningar eller för planerat underhållsar­bete, men också för primärkraft när det krävs. Vi har under lång tid arbetat tillsammans med våra kunder för att ta fram ett arbetssätt som är speciellt anpas­sat för de behov som nätägare i den nordiska regio­nen ställs inför.

Aggregaten är användarvänliga, både lätta och smidiga att förflytta och har samtidigt marknadens lägsta ljudnivå. Galvaniserat chassi och C4 rostskydds­klassning som standard gör att aggregaten får en lång livslängd. Du är dessutom utrustade med elektronisk varvtalsreglering, fasning mot nät, parallellkörning med andra aggregat, motorvärmare, laddningslikriktare, inkoppling av extern tank, oljelänspump, avtappningskran kylvätska, belysning i motorutrymme och vid uttagscentral.

Ljudlös reservkraft

Coromatic erbjuder även världens tystaste mobila aggregat som med en bullernivå om endast 52 decibel ligger i nivå med en modern diskmaskin. Aggregatet är framtaget för att möta behovet av extremt tysta, smidiga och mobila elverk för tätbebyggda områden och andra ljudkänsliga miljöer.
Kontakta oss

Samtycke