Överbyggda reservkraftsaggregat

Behovet av överbyggda reservkraftanläggningar har vuxit fram i takt med att det inte alltid går att lösa reservkraftsbehovet inom ramen för befintliga lokaler. Lösningen är kompaktbyggd och innehåller en full funktion för reservkraft med minimal footprint.

Överbyggda reservkraftsaggregat med låg ljudnivå

Coromatic tillhandahåller Golden Silence som är anpassade utifrån just dessa förut­sättningar med en ljudnivå på endast 61 till 63 dBA och med upp till 700 kVA prime power. Vi kan även er­bjuda våra aggregat ur serien Movie Super Silent, där ljudnivån är fantastiskt låga 56 dBA inom en radie av tre meter.

För applikationer med lägre ljudnivåkrav finns även standard aggregat som ger ca 70-7 dBA @ 7m från 10 kVA upp till 1250 kVA.
Kontakta oss

Samtycke