Övervakning och kommunikation

Övervakning och kommunikation av reservkraft är en viktig del i en reservkraftsanläggning och kan integreras mot övergripande övervakning (BMS/SCADA) via förekommande kommunikationsgränssnitt, exempelvis Modbus.

Fjärrövervakning

Genom vårt egenutvecklade övervakningssystem kVAser säkerställs att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet och trygghet för kunden. Systemet samlar all information om anläggningen och ger en aktiv övervakning som möjliggör snabba och effektiva serviceinsatser. Systemet ger serviceorganisationen möjlighet att planera, samordna och förbereda serviceuppdraget på ett optimalt sätt oavsett geografisk placering.Kontakta oss

Samtycke