Om reservkraft

Säker kraftförsörjning är en förutsättning för alla verksamheter. Ju mer kritisk verksamhet, desto högre krav måste man ställa på säker kraftförsörjning. På Coromatic kan vi erbjuda alla eller valda delar i en reservkraftslösning från konstruktion, projektering och tillverkning till installation, driftsättning och förebyggande underhåll.

För att klara att kraftförsörja hela eller stora delar av verksamheten under ett nätavbrott finns idag ingen annan lösning än en installation baserat på ett eller flera dieselelverk.

Coromatic - vår process

Reservkraft utgör en viktig försäkring mot strömbortfall

Som med många andra försäkringar gäller det att hitta den som både kan erbjuda rätt skydd i nuläget och ge en trygg lösning över tid. Coromatic är specialister på detta område. När man planerar för nybyggnad eller tillbyggnad av en reservkraftanläggning tillkommer ofta mycket mer än själva reservkraften. Genom att överlåta hela ansvaret till oss får ni en anläggning som fungerar felfritt och som inte sviker.


Coromatic reservkraft

Lösningar efter behov

Säkra kraftlösningar finns i olika utförande, från mobila till stationära och skräddarsydda som anpassas eller byggs efter behov i våra fabriker.

Containerbyggda aggregat blir ofta en lösning när det uppstår en lokalbrist. Vi gör allt från standard 20 fots containrar till specialanpassade modullösningar innehållande exempelvis ställverk, UPS och separata manöverrum.

Coromatic har utvecklat marknadens mest anpassade och användarvänliga mobila aggregat bl.a. för nätägare. Aggregaten används i huvudsak vid underhållsarbeten men även som reservkraft vid störningar och som backup.

Coromatic har tagit fram specialanpassade lösningar för att säkerställa hög tillgänglighet och service inom Telekomnätet. Flexipower och Agilepower är dessutom anpassade för Nordiskt klimat i extremt utsatta miljöer. Genom vårt egenutvecklade övervakningssystem säkerställs dessutom att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet.

Vid stora och kritiska anläggningar, t ex för ett sjukhus, är det normalt ett flertal aggregat som körs parallellt, dels för att klara effektbehovet, men också för att öka redundansen och säkerheten för verksamheten. Coromatic levererar bl a multianläggningar med anpassade styrsystem för säker drift och övergripande övervakning.

Vi utformar totallösningar utifrån kundens specifika behov och utformar alla kringsystem, såsom system för bränsle, kylning och inte minst styrning och fördelning av reservkraften.

Vad som är optimalt är individuellt.Kontakta oss

Samtycke