Reservkraft för telekom-applikationer

Coromatic har tagit fram specialanpassade lösningar för att säkerställa hög tillgänglighet och service inom telekomnätet. Flexipower och Agilepower är dessutom anpassade för Nordiskt klimat i extremt utsatta miljöer. Genom vårt egenutvecklade övervakningssystem säkerställs dessutom att aggregaten kan fjärrövervakas och därmed över tid uppnår en mycket hög tillgänglighet.

Aggregaten finns i olika modeller från 7 kVA till 40 kVA. Aggregaten är utvecklade för att klara de allra tuffaste miljöerna utomhus samt lämpar sig även för andra applikationer som exempelvis reservkraft för stadsnätsnoder.

Coromatic, telekominstallation

Anpassade och smarta konstruktionslösningar

Aggregaten har särskilt anpassade och smarta konstruktionslösningar. Hänsyn är tagen till exempelvis transporter till installationsplats, genomförande av installation, underhåll, tankning, drift, fjärrövervakning samt skydd för vandalisering och bränslestöld.

Coromatic, telekominstallationKontakta oss

Samtycke