Entreprenad

Coromatic erbjuder kompletta reservkraftsentreprenader med enskilda aggregat upptill 4200 kVA och all kringutrustning för full funktionalitet och säkerhet . När man planerar för nybyggnad eller tillbyggnad av en reservkraftanläggning tillkommer ofta mycket mer än själva reservkraften. Genom att överlåta hela ansvaret till oss på Coromatic får ni en säker anläggning med en strömförsörjning som inte sviker.


Reservkraftsentreprenad

Kundanpassat är vår styrka

Vi utformar totallösningar baserat utifrån verksamhetens behov och anpassar anläggningen med tillhörande stödsystem för bränsleutrustning, avgassystem, ventilationslösningar, ljuddämpning, ställverk med mera.

Vid stora och kritiska anläggningar, t ex för ett sjukhus, är det normalt ett flertal aggregat som körs parallellt, dels för att klara effektbehovet, men också för att öka redundansen och säkerheten för verksamheten. Coromatic levererar bland annat multianläggningar med anpassade styrsystem för säker drift och övergripande övervakning.


Kontakta oss

Samtycke