Reservkraftstationer

Behovet av modulära reservkraftanläggningar (reservkraftstationer) har vuxit fram i takt med att det inte alltid går att lösa reservkraftsbehovet inom ramen för befintliga lokaler.

När kraven på den exteriöra utformningen är hög och byggnaden måste anpassas efter exempelvis byggnadslov kan vi erbjuda en reservkraftstation med anpassad fasadstruktur, sadeltak med hängrännor och stuprör etc.

Flexibla lösningar upp till 3300 kVA

Lösningarna är mycket flexibla och kan utformas utifrån varje enskilt behov för aggregat från 10 kVA upptill 3300 kVA samt med ex.vis växlingsautomatik, fördelningsställverk, transformator, UPSer mm.

Coromatic reservkraftsstation

Coromatic reservkraftsstation

Coromatic reservkraftsstation


Kontakta oss

Samtycke