Styrsystem

Styrsystem

Styrsystem för reservelverk är hjärtat i anläggningen och en mycket vital del  för en säker strömförsörjningsanläggning. Coromatic förser reservkraftsystemen med säkra och sofistikerade mikroprocessbaserad styrutrustningar särskilt anpassade för reservkraftanläggningar med användarvänliga gränssnitt mot operatören.

Vid stora och kritiska anläggningar, t ex för ett sjukhus, är det normalt ett flertal aggregat som körs parallellt, dels för att klara effektbehovet, men också för att öka redundansen och säkerheten för verksamheten. Coromatic levererar bl a multianläggningar med anpassade styrsystem för säker drift och övergripande övervakning.

Helautomatisk uppstart och avbrottsfri återgång

Funktion för helautomatisk uppstart vid nätavbrott samt synkroniseringsutrustning för avbrottsfri återgång till nät och parallelldrift mot nät för steglös provbelastning. Styrutrustningen är försedd med ett gränssnitt (HMI) med tydlig display för enkel manövrering av systemet som hanterar avancerade funktioner för drift och skydd. Via display presenteras alla mätvärden, larm och parametrar på ett tydligt och översiktligt sätt. Styrsystemen anpassas efter gällande förutsättningar och krav.

Coromatic styrsystem

 

 Kontakta oss

Samtycke