Bedömning av systemoptimering

Vi är stolta över att vara proaktiva och hjälpa våra kunder att hitta sätt att minska kostnaderna.

När vi utför en systemoptimeringsbedömning (SOA) ger våra erfarna servicetekniker synpunkter på hur man kan förbättra prestanda på respektive system och minska kostnaderna.

Systemoptimeringsbedömningen skräddarsys

Systemoptimeringsbedömningen skräddarsys för respektive system för relevanta resultat. Detta görs genom att man först beslutar om omfattningen av bedömningen och sedan arbetar sig igenom de olika faktorer som kan påverka prestanda och kostnad för systemet.

Vissa faktorer som kan beaktas är aktuella systemkonfigurationer och prestanda för anläggningen jämfört med nya system som finns på marknaden.

Bedömningar om den aktuella konfigurationen är optimal – kan det till exempel handla om alltför mycket kylning jämfört med behovet. När man jämför aktuella prestanda i befintliga system med effektiviteten hos alternativ på marknaden, exemplifieras detta av hur mycket som kan sparas in genom att byte av UPS eller andra uppgraderingar.

Rapporten innehåller praktiska rekommendationer och möjliga sätt att förbättra prestanda och minska kostnaderna och bygger på vår breda och praktiska erfarenhet.

Systemoptimeringsbedömningen hjälper er att planera när ni ska förbättra eller renovera anläggningen för att öka prestanda och kostnadseffektivitet. Den kan också användas som utgångspunkt för att förbereda ett formellt affärsfall med full finansiell modellering som Coromatic Advisory kan tillhandahålla.


Kontakta oss

Samtycke